Suomalaiset poliisit koulutetaan mittavan lakiuudistuksen eli poliisilain, esitutkintalain ja pakkokeinolain uudistuksen takia kuluvan vuoden aikana. Uudet lait tulevat voimaan vuoden 2014 alussa.

Koulutuksesta vastaa Poliisiammattikorkeakoulu ja se toteutetaan sekä lähi- että verkkokoulutuksena. Koulutus on poliisin ja syyttäjälaitoksen yhteinen hanke, jonka poliisiylijohtaja ja valtakunnansyyttäjä yhteistuumin käynnistivät vuoden 2011 lopussa.

– Koulutukseen osallistuu jokainen organisaatiossa työskentelevä kullekin ryhmälle asetetun tavoitteen mukaisesti. Lisäksi toteutetaan laajamittainen esitutkintayhteistyöhön liittyvä koulutus, johon osallistuvat poliisin lisäksi myös Rajavartiolaitoksen ja Tullin edustajat muina esitutkintaviranomaisina sekä syyttäjät. Lisäksi käräjäoikeuksien pakkokeinoasioita käsitteleville käräjätuomareille varataan tilaisuus osallistua koulutukseen unohtamatta asianajajakuntaakaan, koulutusta koordinoiva yliopettaja Satu Rantaeskola Poliisiammattikorkeakoulusta kertoo.

Merkittävä lakiuudistus poliisille

Lainsäädäntöuudistus on poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan poliisin, muiden esitutkintaviranomaisten sekä syyttäjäviranomaisten toiminnan kannalta erittäin merkittävä.

– Uudistus sääntelee keskeisellä tavalla rikosprosessin alkupäähän kuuluvan esitutkinnan oikeudellisen perustan, Paatero sanoo.

Vuoden 2014 alussa uudistuu esitutkintaa säätelevät peruslainsäädäntö: poliisilaki, esitutkintalaki ja pakkokeinolaki. Aikaisemmat esitutkintalaki ja pakkokeinolaki ovat vuodelta 1987 ja poliisilaki vuodelta 1995. Näihin lakeihin liittyviä säännöksiä on muutettu useaan kertaan niiden säätämisen jälkeen, mutta muuttamistarpeita on edelleen ollut liittyen esimerkiksi pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja ja poliisilain tiedonhankintaa koskeviin säännöksiin, joiden on katsottu muodostavan osin sekavan ja vaikeasti hallittavan kokonaisuuden.

Kokonaisuudistuksessa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty aikaisempaa kattavammin ja täsmällisemmin. Lisäksi perus- ja ihmisoikeusnäkökulma sekä toisaalta rikostorjunnan tarpeet on otettu huomioon säännöksissä aikaisempaa paremmin. Edelleen salaisia pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevat säännökset on nykyaikaistettu ja yhdenmukaistettu ja keinovalikoimaa täsmennetty.

Yliopettaja Satu Rantaeskolan mukaan esitutkintayhteistyön asema tulevaisuudessa korostuu lainsäännössä olevan esitutkintayhteistyövelvoitteen takia.

– Poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyön tavoitteena on, että esitutkintaviranomaisella on mahdollisuus konsultoida syyttäjää rikostutkinnan oikeudellisissa ongelmissa. Tämän takia esitutkinta ja syyteharkinta tulevat nopeutumaan, Rantaeskola sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.