Jos talous- ja työmarkkinapolitiikkaa kyetään sovittamaan yhteen maltillisella työmarkkinaratkaisulla, se helpottaisi maan hallituksen työtä vaikeassa taloustilanteessa. STTK pitää hyvänä EK:n linjanmuutosta siitä, että keskitetyt työmarkkinaratkaisut ovat mahdollisia

– Palkkamaltti ei kuitenkaan tarkoita nollakorotuksia. Palkansaajille on taattava ostovoiman kehittyminen. Ennen mahdollista työmarkkinaratkaisua myös voimassa olevan sopimuksen avoinna olevat asiat on hoidettava kuntoon.

Hallituksen puoliväliriihen linjaukset asuntopolitiikan tehostamisesta ovat STTK:n mielestä kannatettavia

– Asuntopula kasvukeskuksissa estää työllisyyden kasvua ja syö palkansaajien ostovoimaa. Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin.

– On hienoa, että työn ja perhe-elämän tasapainoa parannetaan joustavan hoitorahan sekä joustavien päivähoitomaksujen avulla. Ne mahdollistavat pienten lasten vanhempien vapaaehtoisen osa-aikatyön.  Näiden uudistusten lisäksi tarvitaan myös asennemuutosta. Työpaikoille pitäisi saada työn ja perheen tasapainottamiseen kannustavampi ilmapiiri.

STTK odottaa, että hallitus tekee konkreettisia päätöksiä kehysriihessä investointien edistämiseksi ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvun ehkäisemiseksi. Aktiivisen työvoimapolitiikan sekä jatko- ja täydennyskoulutuksen määrärahoja on lisättävä. Koulutukseen on panostettava kaikilla asteilla sekä huolehdittava työuran aikana tapahtuvasta osaamisen kehittämisestä.

Rakennemuutokseen vastaaminen edellyttää toimenpiteitä tuottavuuskasvun vauhdittamiseksi ja jalostusasteen nostamiseksi.

– STTK kannattaa hallituksen toimia, joiden tavoitteena on Suomen muuttuminen tietotekniikan soveltamisen kärkimaaksi. Tämän lisäksi hallituksen tulisi laatia elinkeino- ja teollisuuspoliittinen ohjelma, jotta koko hallituksen ja eri ministeriöiden toiminta olisi johdonmukaista kasvun ja uusien työpaikkojen edistämiseksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.