Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on kokoontunut torstaina 28. helmikuuta hallituskauden puoliväli-istuntoon Säätytalolla.

Neuvottelujen aluksi hallitus kuuli OECD:n pääsihteeri Angel Gurrian katsauksen “Suomi globaalissa maailmassa – mihin maailma on menossa?”. Katsauksessaan Gurria esitteli muiden maiden ajankohtaisia politiikkalinjauksia kasvun, rakenteellisten uudistusten ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hallitusohjelman tavoitteista ja hankkeista on valtioneuvoston kanslian tekemän seurannan mukaan tällä hetkellä toteutumassa noin 80 prosenttia. Yleisellä tasolla hallitusohjelman toteutumista eri politiikan sektoreilla kuvaa oheinen kuvaaja (liite 1) ja liitteenä oleva arvio hallitusohjelman toteutumisesta (liite 2).

Aamupäivän istunnossaan hallitus arvioi hallitusohjelman toteutumisen tilannetta. Kriittisimmät uusia lisäpäätöksiä vaativat hallitusohjelman tavoitteet liittyvät talouskasvuun, työllisyyteen ja julkisen talouden kestävyyteen. Hallitusohjelman toteutumista ja tulevia linjauksia arvioitiin hallitusohjelman kolmen painopisteen näkökulmasta. Painopisteet ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Puoliväli-istuntonsa iltapäiväosuudessa hallitus linjaa päätöskokonaisuuksia, joilla luodaan edellytyksiä korkeammalle työllisyydelle ja uusien työpaikkojen syntymiselle, vahvemmalle talouskasvulle sekä tasapainoiselle julkiselle taloudelle. Yksityiskohtaiset päätökset tehdään osana vuosien 2014-2017 kehyspäätöstä. Yhdessä hallituksen puoliväli-istunto ja 21. maaliskuuta pidettävä kehysriihi muodostavat ns. hallitusohjelman puolivälitarkastelun.

Lisää aiheesta:

Liite 1: Hallitusohjelman totetutuminen:

http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/2013-puolivali/puolivali-hallitusohjelman-toteutuminen.pdf

Liite 2: Arvio hallitusohjelman toteutumisesta:

http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/2013-puolivali/arvio-hallitusohjelman-toteutumisesta.pdf

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.