Osallistu julkisen hallinnon asiakkuusstrategian ja Asiakaspalvelu 2014 hankkeen valmisteluun. Otakantaa.fi-palvelussa voit nyt kommentoida asiakkuusstrategialuonnosta tai kertoa mitä asioita julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua kehitettäessä tulisi ottaa huomioon.

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia -hankkeessa määritellään yhteinen tavoitetila asiakaspalvelujen laadulle ja kustannustehokkuudelle. Strategian avulla laaditaan julkisten palvelujen järjestäjien yhtenäinen näkemys siitä, minkä periaatteiden varaan asiointia ja palveluja jatkossa kehitetään sekä tarjotaan asiakaslähtöisen kehittämisen työkaluja. Kommenteilla olevassa strategialuonnoksessa esitellään ehdotus visioksi ja tavoitteet niihin pääsemiseksi. Kommentteja toivotaan erityisesti siihen, ovatko tavoitteet realistisia ja oikean suuntaisia, mitä esteitä niiden saavuttamiseen on ja mitä muuta strategiassa tulisi ottaa huomioon. Myös vinkkejä hyvistä esimerkeistä otetaan mielellään vastaan.

Asiakaspalvelu2014 -hankkeen tavoitteena on, että asiakkaat saavat julkisen hallinnon asiakaspalvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä yhden luukun periaatteella koko maassa yhdenvertaisesti ja kohtuuetäisyydellä asuinpaikastaan. Osallistu valmisteluun kertomalla mielipiteesi siitä, mitä asioita yhteistä asiakaspalvelua kehitettäessä tulee ottaa huomioon esimerkiksi asiakkaiden, tarjottavien palveluiden tai julkisten palveluiden saatavuuden näkökulmasta. Kyselyssä voit myös ottaa kantaa muun muassa yhteisen asiakaspalvelun palvelupisteverkko- ja rahoitusmallivaihtoehtoihin sekä pisteen aukioloaikoihin.

Otakantaa-keskustelut:

* https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Julkisen_hallinnon_asiakkuusstrategia_hanke/Millainen_on_toimiva_asiakaspalvelu_Mite(26881)

* https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Asiakaspalvelu2014_hanke/Mita_asioita_julkisen_hallinnon_yhteista(26790)

* https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Asiakaspalvelu2014_hanke/Yhteisen_asiakaspalvelun_kehittaminen(26786)

Lisätietoa hankkeista:

* http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0235_asiakkuustrategia/index.jsp

* http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0111_julkisen_hallinnon_asiakaspalvelu/index.jsp 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.