Pohjoisen hiihtolomaviikolla sään suosiessa Perämeren jäällä on yleensä normaalia enemmän monenlaisia liikkujia kuten pilkkijöitä, retkiluistelijoita, hiihtäjiä ja kelkkailijoita.

Niinpä myös onnettomuusriskit kasvavat. Rajavartiolaitoksen tehtävänä on ylläpitää merialueen turvallisuutta valvonnalla ja meripelastusvalmiudella.

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen ja huolehtii myös meren jäällä liikkuvien turvallisuudesta. Jotta apua saa tarvittaessa ja mahdollisimman nopeasti, kannattaa pitää matkapuhelin mukana akku täyteen varattuna ja kastumiselta suojattuna. Meripelastuksen hälytysnumero on 0204 1000, joka on hyvä tallentaa puhelimen muistiin ennen merelle lähtöä. Merellä tuuli voi olla erittäin pureva, kastumisen riski on suuri ja pahimmassa tapauksessa jäät voivat pettää. Niinpä merelle lähdettäessä on hyvä varustautua olosuhteiden vaatimalla tavalla. Oikea pukeutuminen sekä riittävät pelastautumis- ja selviytymisvälineet voivat pelastaa henkesi. Merelle lähdettäessä on myös hyvä kertoa reittisuunnitelma ja aikataulu kotiväelle tai kaverille.

Tällä hetkellä Himangan ja Tornion välisellä rannikolla on keskimäärin puoli metriä paksua kiintojäätä. Jään päällä on lumisohjoa ja paikoin vettä. Aikaisempina talvina vastaavanlaiset keliolosuhteet ovat aiheuttaneet monia avustustehtäviä moottorikelkkojen jäädessä kiinni lumisohjoon. Lisäksi avustustehtävä on usein muuttunut pelastustehtäväksi kun kelkkailija on kastunut ja kylmettynyt yrittäessään irrottaa kelkkaa. Merellä on turvallisinta liikkua tutuilla ja ennestään tutkituilla jääalueilla. Virtapaikkoja kannattaa välttää, joita esiintyy yleensä kapeikoissa, salmissa, jokisuistoissa ja niemenkärjissä.

Hiihtoloman aikana Rajavartiolaitos tehostaa maastoliikennevalvontaa Perämerellä sekä sen rannikkokuntien alueella Himangalta Tornioon. Valvottavia asioita ovat mm. kuljettajan kunto ja ajo-oikeus, ajoneuvo ja varusteet, ajonopeus sekä kielletyllä alueella ajaminen. Rajavartiolaitos suorittaa maastoliikennevalvontaa yhteistyössä poliisin kanssa.

Maastoliikenteessä alkoholin promilleraja on sama kuin tieliikenteessä eli 0,5. Maastossa ajettaessa kuljettajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Suojakypärä on oltava sekä kuljettajalla että matkustajalla (poikkeuksena maastomönkijät ja jääautot). Suurin sallittu nopeus on maastossa 60, jääpeitteisellä vesialueella 80 ja perävaunun tai reen kanssa 40 km/h. Maastoajoneuvolla ei saa ajaa tiellä, kevyenliikenteen väylällä, eikä maa-alueella, johon ei ole maanomistajan lupaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.