Viranomaisyhteistyönä tehty paikkatutkinta päättyi 25.2.2013 ja onnettomuuspaikka luovutettiin omistajalle. Paikkatutkinnassa saatiin talteen jatkotutkinnassa tarvittavat tiedot ja näytteet.

Näytteistä selvitetään teräskehien ja pulttien materiaalin lujuus, hitsaustyön onnistuminen ja liitosten mahdollinen heikkeneminen ruostumisen vuoksi. Pääkannattajina toimineissa teräskehissä oli havaittavissa merkittävää, mahdollisesti pintakäsittelyn puutteista johtuvaa ruostumista, joka on voinut heikentää rakenteita ajan myötä. Pulttiliitoksia oli vaurioitunut eri tavoin, joten myös niiden asianmukaisuutta ja vaikutusta tapahtuneeseen selvitetään. Pohdintaa vaatii se, että vain pieni osa vaurioista liittyy alkutapahtumiin ja muut ovat syntyneet tapahtumien edetessä.

Poliisi mittasi sortuman jälkeen lumen määrän katolla kymmenestä kohdasta. Suurin tulos oli 179 kg neliömetriä kohden, joka mitattiin lähellä harjaa ja rakennuksen päätyä. Yhdeksän muuta mittaustulosta olivat 75…142 kg neliömetriä kohden. Mittauksia tehtiin myös kymmenestä kohtaa maassa, joissa lunta oli 64…126 kg neliömetrillä. Suunnittelussa käytetty lumikuorma katolla oli 180 kg/m2, mutta varmuuskertoimet huomioituna katon tulisi kestää suunnittelukuormaan nähden yli puolitoistakertainen koko katon peittävä lumikuorma.

Tutkinnassa on pystytty päättelemään rakenteiden pettämisen mahdollisia tapahtumamekanismeja, mutta ne tarkentuvat jatkotutkinnassa. Keskeinen toimenpide on teräskehien todellisen lujuuden määrittäminen, joka tehdään tavanomaisilla suunnittelussa käytettävillä lujuuslaskentamenetelmillä. Tällöin paljastuvat rakenteen heikoimmat ja mahdollisesti normien vaatimuksia alhaisemman kestävyyden omaavat kohdat.

Muita tutkinnan osa-alueita ovat eri osapuolten toiminnan selvittäminen hallin rakentamisen aikaan. Lisäksi tutkinnassa tarkastellaan turvallisuustutkintaan kuuluvalla tavalla pelastustoimintaa ja muiden asiaan liittyvien viranomaisten toimintaa. Koko tutkinta valmistuu vuoden loppuun mennessä, mutta keskeisistä tuloksista tiedotetaan ennen kesää.

Sortumia on menneinä vuosina tapahtunut useissa eri-ikäisissä rakennuksissa. Useimmiten sortumaan johtaneet virheet on tehty rakentamisvaiheessa, jolloin rakentamisprosessi valvontamenettelyineen on ollut sen ajan mukainen ja jossain määrin paikkakunnasta riippuva. Näiden jo olemassa olevien rakennusten turvallisuuden parantamiseen ei auta rakentamisprosessin kehittäminen vaan keinoksi jää rakenteiden tarkastaminen rakennus kerrallaan. Tähän tarpeeseen Onnettomuustutkintakeskus on suosittanut kehitettäväksi rakennusten katsastusmenettelyä, joka kohdistuisi ensisijaisesti sellaisiin rakennuksiin joissa oleskeleva ihmismäärä ja siten vakavan onnettomuuden mahdollisuus voi olla suuri.

Erilaisten rakennusten omistajat voivat jo ennen menettelyn kehittämistä teettää rakennesuunnittelun asiantuntijoilla rakenteiden turvallisuuteen kohdistuvia tarkastuksia, joissa on syytä huomioida aikaisempien romahdustutkintojen havainnot. Tärkeitä havaintoja on Järvenpään salibandyhallin romahdusta 2010 koskevassa tutkintaselostuksessa B1/2010Y, jossa käsitellään myös Liedon maneesin romahdusta. Liedon maneesi oli teräskehärakenteiltaan samanlainen kuin Laukaan maneesi (Isola-halli). Myös Järvenpään salibandyhallin (Nordic Hall) kaltaisia rakennuksia on eri puolilla Suomea eikä niiden tarkastustilanteesta ja tehtyjen tarkastusten tuloksista ole listausta. Tarkastustoimenpiteitä ei kuitenkaan tulisi rajoittaa vain näillä nimillä rakennettuihin halleihin, sillä vauriota on ollut monissa muissakin rakenteissa kuten teräsrakenteissa, naulalevyristikoissa, liimapuupalkeissa, betonipalkeissa ja sisäkatoissa. Lisäksi on otettava huomioon, että edellä nimeltä mainittujen hallityyppien toimituksissa on käytetty myös muita nimiä, kuten Korato ja Maneplan.

Kaikki Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostukset ovat osoitteessa www.turvallisuustutkinta.fi. Rakenteiden pettämisiä koskevat tutkinnat ovat:

D1/2011Y Kooste talven 2010–2011 rakennevaurioista
B1/2010Y Urheiluhallin katon romahtaminen Järvenpäässä 23.2.2010 ja muita rakennevaurioita kevättalvella 2010
D1/2008Y Lounasravintolan kahvion sisäkaton putoaminen Jyväskylässä 22.3.2008
D3/2008Y Koulun ruokalan sisäkaton putoaminen Espoossa 30.9.2008
D4/2008Y Ylipainehallin painuminen kasaan Espoossa 10.11.2008
D3/2007Y Kattolasin putoaminen kauppakeskuksessa Vantaalla 24.3.2007
S1/2006Y Kevättalven 2006 rakennusonnettomuudet (Teematutkinta)
B2/2006Y Kauppakeskuksen sortumisvaara Savonlinnassa 31.3.2006
D6/2006Y Katon eristelevyn irtoaminen kierrätystavaratalossa Lappeenrannassa 17.11.2006
D2/2006Y Betonimurujen putoaminen välipohjasta Arabiakeskuksessa Helsingissä 13.6.2006
D1/2006Y Painotalon sisäkaton romahdus Vaasassa 23.5.2006
B1/2005Y Kauppakeskuksen katon sortumisvaara Kuopiossa 18.3.2005
B2/2005Y Marketin sisäkaton putoaminen Sysmässä 27.4.2005
B1/2004Y Talkoovoimin rakennetun huoltorakennuksen katon romahtaminen laskettelukeskuksessa Pohjan kunnassa 1.2.2004
B1/2003Y Monitoimihallin katon vaurioituminen Mustasaaressa 17.1.2003
B2/2003Y Messuhallin katon romahtaminen Jyväskylässä 1.2.2003
B3/2003Y Pysyväksi tarkoitetun välipohjarakenteen putoaminen huoltoasematyömaalla Orivedellä 25.8.2003
B4/2003Y Kylpylän sisäkaton romahtaminen Kuopiossa 4.9.2003
B1/2001Y Marketin sisäkaton putoaminen Jyväskylässä 26.4.2001
B1/2000Y Uimahallin katon liimapuupalkin rikkoutuminen Iisalmessa 29.3.2000
B2/2000Y Supermarketin sisäkaton putoaminen Pudasjärvellä 27.12.2000
B1/1998Y Tornan sillan sortuminen 6.8.1998 Imatralla
B1/1996Y Massasäiliön kaatuminen Valkeakoskella 27.3.1996

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.