Työministeri Lauri Ihalainen

EU:n työministerit hyväksyivät 28.2.2013 pidetyssä kokouksessaan EU:n laajuisen suosituksen nuorisotakuusta. Suositus edellyttää jäsenmaiden takaavan kaikille alle 25-vuotiaille nuorille laadukkaan työ-, jatkokoulutus-, oppisopimuskoulutus- tai harjoittelupaikan neljän kuukauden kuluessa koulun päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta.

– Tämä on hieno uutinen. Euroopan akuutti kysymys on huolehtia nuorten pääsemisestä mukaan yhteiskuntaan koulutuksen ja työn avulla. Tämä on tärkeää sekä kasvun että sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, kommentoi asiaa tuoreeltaan työministeri Lauri Ihalainen.

Suositus jättää nuorisotakuun hallinnolliset vastuut ja järjestelyt jäsenmaan päätettäväksi. Se määrittelee jäsenmaille suuntaviivoja, jotka koskevat muun muassa yhteistyötä työvoimaviranomaisten, oppilaitosten ja nuorisotyön kesken. Jäsenmaan tulee kehittää varhaisessa vaiheessa muun muassa etsivää nuorisotyötä, perustaa nuorten tarpeisiin keskittyviä palvelupisteitä ja järjestää henkilökohtaista ohjausta. Suosituksen mukaan jäsenmaiden tulee käyttää nuorisotakuun toteutukseen rakennerahastojen varoja ohjelmakaudella 2014-2020.

Komissio toteaa esityksessään, että nuorisotyöttömyyden kustannukset yhteiskunnalle ovat selvästi suuremmat kuin nuorisotakuun toteutuksesta aiheutuvat kustannukset.

– Olemme tehneet aktiivista yhteistyötä valmistelijoiden kanssa. Asiasta vastaava komissaari kiitteli eilen Suomea siitä, että olemme toimineet esikuvana nuorisotakuutyössä. Suomen mallin mukaisesti eurooppalaisessa nuorisotakuussa on mukana sekä koulutus- että työllisyysnäkökulma, Ihalainen totesi.

Suomi on käynnistänyt vuoden 2013 alussa nuorisotakuun, jonka mukaan nuorille taataan jatkokoulutuspaikka heti peruskoulun päätyttyä ja työttömille nuorille tarjotaan työ-, koulutus tai harjoittelupaikka työttömyyden kestettyä enintään kolme kuukautta. Suomen nuorisotakuu sisältää myös nuorten aikuisten osaamisohjelman. Suomen valtiontalouden kehyksiin on varattu 60 miljoonan euron vuotuinen lisämääräraha nuorisotakuulle ja 52 miljoonan euron lisämääräraha nuorten aikuisten osaamisohjelmalle.

Suomi pitää tärkeänä, että nuorisotakuu toteutetaan laaja-alaisesti eri hallinnonaloja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita sitouttavana hankkeena, johon nuoret osallistuvat aktiivisina ja vastuullisina toimijoina. Suomi korostaa, että työmarkkinajärjestöjen tuki ja mukanaolo vahvistaa nuorisotakuun toteutumismahdollisuuksia. Suomessa järjestöt ovat tehneet laaja-alaisia esityksiä ja alakohtaisia nuorten koulutussopimuksia.

Nuorten työttömyysaste EU:ssa on korkea, eikä tilanteen nopea paraneminen ole Euroopan komission mukaan näköpiirissä. Kreikassa ja Espanjassa nuorten työttömyysaste oli jopa yli 50 prosenttia vuoden 2012 syyskuussa. Italiassa, Portugalissa ja Irlannissa nuorten työttömyysaste oli yli 30 prosenttia. Suomessa vastaava luku oli syyskuussa 18,9 prosenttia.

Euroopassa on noin 7,5 miljoonaa 15-24-vuotiasta nuorta, joilla ei ole työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikkaa. Nuoret ovat yliedustettuina määräaikaisissa työsuhteissa ja osa -aikatyössä. EU:n neuvosto antoi vuonna 2012 useimmille EU-maille maakohtaisia suosituksia, joiden tavoitteena on nuorisotyöttömyyden alentaminen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.