Valtioneuvoston kanslia on julkaissut talousneuvoston käyttöön tilatun raportin matalapalkkaisen työn edellytyksistä Suomessa. Raportti sisältää kaksi itsenäistä, sisällöllisesti toisiaan täydentävää osaraporttia.

Ohto Kannisen ja Petri Böckermanin laatimassa raportissa “Matalapalkkatyön kysyntä ja tarjonta Suomessa” tarkastellaan viime vuosina toteutettujen matalapalkkaisen työn kysyntää tukevien vero- ja tukiuudistusten vaikutuksia sekä työn vastaanottamisen kannustimien kehitystä. Tutkijat toteavat kotimaiseen tutkimusaineistoon vedoten, ettei matalapalkkaisen työn kysynnän tukemiseksi tehdyillä määräaikaisilla uudistuksilla ole ollut juurikaan positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Työn vastaanottamisen kannustimet ovat tutkimusten valossa kehittyneet Suomessa 1990-luvun puolivälistä lähtien keskimäärin hyvään suuntaan sekä sosiaaliturvaan että verotukseen tehtyjen muutosten ansiosta. Esimerkkilaskelmat osoittavat kuitenkin, että kannustimien heikkoudesta kertovat työllistymisveroasteet saattavat erityisryhmissä olla edelleen hyvin korkeita, perheellisillä ja yksinhuoltajilla jopa 80-100 prosenttia. Tämä tarkoittaa että, etuuksien supistumisen ja verojen nousun seurauksena työllistymisen taloudellinen hyöty jää vähäiseksi tai jopa olemattomaksi.

Osmo Soininvaaran ja Juhana Vartiaisen raportti “Lisää matalapalkkatyötä” tarkastelee matalapalkkaisen työn markkinoita Suomessa ja keskustelee keinoista joko vähäisen koulutuksen vuoksi tai muutoin heikommassa työmarkkina-asemassa olevien alhaisen työllisyysasteen kohottamiseksi. Kirjoittajat arvioivat matalan työllisyyden taustalla olevan ensisijaisesti työn tarjonnan ongelmat, jotka kärjistyvät erityisesti korkeiden asumiskustannusten kasvukeskuksissa. Muuttotappioalueilla myös kysynnän vähyys voi olla ongelma. Ongelmallisiksi erityisryhmiksi tunnistetaan yksinhuoltajat, nuoret, ikääntyneet ja vajaakuntoiset.

Soininvaara ja Vartiainen esittävät joukon konkreettisia ehdotuksia heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden lisäämiseksi. Osa toimista tähtää työn tarjonnan kannustimien vahvistamiseen mm. asumis-, toimeentulo- ja työmarkkinatuen ehtoja muuttamalla. Osa toimista tähtää matalan tuottavuuden työn kysynnän tukemiseen mm. äitiyteen, työkyvyttömyyteen ja ikään liittyvien työnantajan kustannusten tasaamisen kautta. Ehdotuksiin sisältyy myös aktiivisen työvoimapolitiikan tehostamista sekä työmarkkinajärjestöille suunnattu suositus työttömyystavoitteen käyttöönottamisesta palkanmuodostuksen ohjenuorana. Raportti ei sisällä täsmällisiä arvioita tehtyjen ehdotusten kustannuksista ja vaikuttavuudesta.

http://vnk.fi/julkaisut/toiminta-ja-talous/talous/raportti.jsp?oid=378458

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.