Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen edustaa kokouksissa Suomea

Euroryhmä ja Ecofin-neuvosto kokoontuvat Brysselissä 4. ja 5.3.2013. Esillä ovat mm. talouspolitiikan koordinaatio ja joulukuun Eurooppa-neuvoston linjaukset. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen edustaa kokouksissa Suomea.

Maanantain euroryhmän asialistalla ovat euroalueen taloustilanne, Kyproksen ja Kreikan tilannekatsaukset, Espanjan pankkitukiohjelman väliarvio, Irlannin ja Portugalin sopeutusohjelmien tarkastelu, Euroopan vakausmekanismin (EVM) pankkien suora pääomitusväline, sekä valmistautuminen kevään Eurooppa-neuvostoon ja eurohuippukokoukseen.

Tiistain Ecofin-neuvostossa keskustellaan joulukuun Eurooppa-neuvoston linjaamista toimenpiteistä ja aikataulusta, miten turvata talouskasvu, kilpailukyky ja työllisyys EU:ssa ja erityisesti euroalueella. Ministerit keskittyvät tällä kertaa erityisesti kansallisten uudistusten koordinointiin.

Suomi katsoo, että talouspolitiikan koordinaatiossa tulisi painottaa ensisijassa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia sekä vahvistaa monenkeskistä seurantaa. Mahdollisesti koordinoitavilla uudistuksilla tulee olla rajat ylittäviä vaikutuksia ja sen ajoituksen tulisi kytkeytyä Eurooppalaiseen ohjausjaksoon.

Valtiovarainministerit käsittelevät myös julkisten menojen laatukysymyksiä. Päätelmäluonnoksessa esitetään keskeiseksi arvioinnin kohteeksi terveydenhuollon menojen laatua ja suositellaan mm. budjettiprosessien tehostamista. Suomi tukee kaikkia toimenpiteitä ja ohjelmia, joiden tavoitteena on edistää julkisten menojen tehokasta ja vaikuttavaa käyttöä.

Lisäksi saadaan tilannekatsaus talouspolitiikan koordinaation vahvistamisesta (ns. Two pack). Merkittävin Euroopan parlamentin ja komission välillä sovittu toimenpide on ulkopuolisen työryhmän perustaminen selvittämään velanpurkurahaston ja eurobillsien eli euroalueen yhteisten lyhyen aikavälin velkasitoumusten hyötyjä, riskejä, vaatimuksia ja esteitä. Neuvostossa on myös tarkoitus tarkastella vakavaraisuusdirektiivistä vastikään Euroopan parlamentin kanssa saavutettua sopua.

Petostentorjunta arvonlisäverotuksessa

Ecofin-neuvoston on tarkoitus sopia suuntaviivoista petostenvastaisissa toimissa. Nopean reagoinnin mekanismia koskevan ehdotuksen myötä jäsenvaltiot voisivat ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin tarkkaan määritellyissä veropetostilanteissa. Käännetyn verovelvollisuuden soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi.

Suomi katsoo, että nopean reagoinnin mekanismi nopeuttaisi huomattavasti nykyistä poikkeuslupamenettelyä ja tehostaisi jäsenvaltioiden mahdollisuuksia torjua veropetoksia. Suomi tukee myös sitä, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus soveltaa käännettyä verovelvollisuutta aloille, joiden osalta on jo myönnetty poikkeuksia ja havaittu merkittäviä petoksia.

Lisäksi neuvostossa kuullaan komission ja puheenjohtajan selostus valtiovarainministereiden ja keskuspankkien pääjohtajien G20-kokouksesta 15 .-16.2.2013. Kokouksen aiheina olivat mm. maailmantalouden tila, G20-kasvukehikon uudistaminen, kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin uudistaminen, sekä rahoitusmarkkinoiden sääntely.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.