Aloite on historian ensimmäinen EU-kansalaisaloite, ja sillä vaaditaan Euroopan komissiolta lainsäädäntöä, jolla taattaisiin ihmisten yleinen oikeus veteen ja sanitaatioon sekä edistettäisiin veden ja jätevesihuollon saatavuutta kaikille julkisena palveluna. Aloitteessa vaaditaan myös EU:ta määrittelemään puhdas vesi kansalaisten perusoikeudeksi, kuten YK teki vuonna 2010.

Aloitteen on käynnistänyt ja sen kampanjointia organisoi Euroopan julkisen alan ammattijärjestöjen liitto EPSUn (European Federation of Public Services Unions, www.epsu.org). Suomessa aloitteen kampanjoinnista vastaa Suomen julkisen alan ammattijärjestöjen EU-yhdistys FIPSU (Finnish Public Services Unions’ EU-Party, www.fipsu.com). Suomen Attac on liittynyt kampanjan tukijärjestöksi ja kehottaa kaikkia jäseniään allekirjoittamaan aloitteen ja välittämään tietoa siitä eteenpäin.

Jotta aloite otettaisiin EU:n käsittelyyn, siihen tarvitaan vähintään miljoona allekirjoitusta EU-maista 1.11.2013 mennessä. Aloitteen kampanjointia ja allekirjoitusten keruuta varten on perustettu englanninkieliset verkkosivut osoitteeseen www.right2water.eu. Aloitteen voi allekirjoittaa myös suomenkielisillä kampanjasivuilla http://vesionperusoikeus.fi, jotka FIPSU on perustanut helpottaakseen suomalaisten osallistumista kampanjaan. Samoilta nettisivuilta löytyy myös lisätietoa aloitteesta ja sen puolesta kampanjoimisesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.