Rajanylitysliikenne lisääntyi helmikuussa 11 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Helmikuun rajanylitys-liikenteen kokonaismäärä, noin 42 580 matkustajaa (38 350/2012), on tilastointihistorian suurin. Viimeksi helmikuun rajanylitysliikenne oli lähes yhtä vilkasta vuonna 2002 (40 930/helmikuu/2002). Rajanylitysliikenne jakaantui Kainuun rajavartioston valvomille kansainvälisille rajanylityspaikoille seuraavasti; Vartius 87%, Kuusamo 9%, Kuusamon lentoasema 4%.

Vartiuksen rajanylityspaikalla matkustajamäärä lisääntyi noin yhdeksän prosenttia, rajanylityksiä oli 37 160 (34 260/2012). Kokonaismäärästä venäläisten matkustajien osuus oli noin 66 prosenttia ja suomalaisten osuus noin 33 prosenttia. Venäläismatkustajien määrä kasvoi edellisvuodesta noin kahdeksalla prosentilla ja suomalaisten määrä 13 prosentilla. Eri kansallisuuksia Vartiuksessa tilastoitiin helmikuussa yhteensä 29.

Kuusamon rajanylityspaikalla rajanylityksiä oli helmikuussa ennätysmäärä 3960 rajanylittäjää. Rajanylitys-liikenne kasvoi edellisvuoden helmikuusta 18 prosenttia. Kokonaismäärästä venäläisten osuus oli 34 prosenttia ja suomalaisten osuus 66 prosenttia. Venäläisten matkustajien määrä kasvoi edellisvuodesta 29 prosenttia ja suomalaisten 13 prosenttia. Eri kansallisuuksia kirjattiin Kuusamon rajanylityspaikalla helmikuussa kuusi.

Schengen alueen rajat ylittävää liikennettä oli Kajaanin lentoasemalla kahden venäläisen matkustajan verran.

Kuusamon lentoasemalla Schengen alueen rajat ylittävää liikennettä oli noin 1460 matkustajaa, kasvua edel-lisvuoteen oli noin 99 prosenttia. Schengen alueen rajat ylittävä liikenne muodostui pääasiassa Iso-Britannian kansalaisista (1360), vaikka eri kansallisuuksia tilastoitiinkin 20.

Rikkomuksia ja rikoksia

Helmikuussa Kainuun rajavartiosto havaitsi kahdeksan rikosta ja rikkomusta. Havaituissa rikoksissa ja rikkomuksissa oli mm. kaksi rattijuopumusta, kaksi maastoliikennerikkomusta, kaksi ajoneuvorikkomusta ja yksi luonnonvararikos. Jatkotoimenpiteinä rajavartiosto antoi mm. kolme rangaistusvaatimusta ja viisi huomautusta.

Harvaan asutun alueen turvallisuustehtävät

Vartiuksen rajavartioaseman ensivasteyksikkö osallistui neljään ensihoidon tehtävään helmikuun aikana Vartius – Lentiira alueella. Muita pelastustehtäviä rajavartioston partiot suorittivat neljä ja poliisin pyynnöstä kiireellisiä poliisitehtäviä seitsemän. Tehtävän sisälsivät ensipartion toimenpiteitä liikenneonnettomuuspaikoilla sekä maastoon loukkaantuneen henkilön avustamisen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.