Ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine

Aluehallintouudistuksen toimeenpano ei ole sujunut aivan niin mallikkaasti kuin hallitus selonteossaan esittää, arvioi ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine. Eduskunta aloittaa keskustelun selonteosta tiistaina.

Henkilöstövähennykset toteutettiin aivan liian nopealla aikataululla.  JHL ja selvitysmies Rauno Saari varoittivat tästä selonteon valmistelun yhteydessä, Niemi-Laine muistuttaa.

Resurssien raju vähentäminen on syönyt aluehallintovirastojen (Avi) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (Ely) mahdollisuuksia ennaltaehkäistä epäkohtia, laiminlyöntejä ja rikoksia. Hyvä esimerkki on tapaus Talvivaara, jossa paikallinen Ely joutui vastaamaan suuren ympäristövalvontatehtävään liian pienin resurssein.

–  Talvivaaran tapaus on ensimmäinen. Pahoin pelkään, että se ei tule nykysuunnitelmilla jäämään viimeiseksi.

– Vaadimme, että henkilöstövähennysvaateet arvioidaan uudelleen siten,  että viranomaistoiminta turvataan.

Niemi-Laine on huolissaan myös työsuojelun kohtalosta aluehallinnossa.

– Työnsuojelun vastuualueen riippumattomuus ja sen ydintehtävien riittävä resursointi on varmistettava. Se voisi olla mahdollista aluehallinnon jatkokehittämisen yhteydessä.

– JHL:n mielestä tulisi perusteellisesti selvittää, voisiko työsuojelun viranomaistoiminnan itsenäistää omaksi organisaatiokseen suoraan sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen.

Niemi-Laine pohtisi aluehallintoa uudelleen erityisesti henkilöstön näkökulmasta.

– Aluehallintouudistus on lisännyt merkittävästi määräaikaisen henkilöstön käyttöä virastoissa.

Tämä on nostanut epävarmuutta ja huolta oman työn tulevaisuudesta työntekijöiden keskuudessa.

– Päättäjien pitää nyt herätä. Aluehallintoon tarvitaan  pitkäjänteistä otetta ja henkilöstöpolitiikkaan realismia.  Muuten muun muassa ympäristö- ja työsuojelun peruspilarit  ovat vakavassa rapautumisen vaarassa.

Ammattiliitto JHL:n 240 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.