Julkisuudessa on viime päivinä esitetty erilaisia käsityksiä Jyväskylän kaupunginkirjaston välikohtauksen tutkinnan yhteydessä paljastuneen epäillyn laittoman henkilörekisterin sisältämistä tiedoista.

Rikoksesta epäilty jyväskyläläismies oli kerännyt muistitikulleen kuvatiedostoja yli 300 henkilöstä.  Tiedot oli jaettu n. 10 pääryhmään.  Ryhmittelyperusteena oli käytetty arkaluontoisina pidettäviä tietoja kuten henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta, esim. ’oikeisto’, ’vasemmisto’, ’juutalaiset’, ’rotupetturit’, ’eliittiseurat’, ’väkivaltakoneisto’ jne.  Henkilöt jakaantuivat eri ryhmiin ilman että mikään ryhmistä olisi erityisesti korostunut.

Asianomistajille on viime viikolla lähetetty kirje, jossa on kerrottu, että heidän nimensä on löytynyt rikoksesta epäillyn tiedostoista ja samalla varattu tilaisuus esittää vaatimuksensa asiassa. Epäillyn laittoman henkilörekisterin sisältämät henkilötiedot eivät tule julkisiksi.

Esitutkinnan arvioidaan valmistuvan kuluvan kevään aikana.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi