Opiskelijat voivat palauttaa maaliskuun loppuun mennessä liiat opintotuet ja näin välttää tuen takaisinperinnän 15 prosentilla korotettuna. Tuen palauttaminen käy helposti Kelan asiointipalvelussa.

Jos opiskelijan tulot vuonna 2012 ylittivät vuositulorajan, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät 31. maaliskuuta mennessä. Kun opiskelija palauttaa ylimääräiset tuet määräaikaan mennessä, hän välttää tukien takaisinperinnän 15 prosentilla korotettuna. Opiskelija voi itse valita palautettavat kuukaudet ja korkeakouluopiskelija saa nämä kuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Opintotuen vapaaehtoinen palautus on ajoissa maksettu, jos opiskelija maksaa sen joko pankissa viimeistään torstaina 28.3.2013 tai verkkopankkimaksuna viimeistään eräpäivällä 31.3.2013.

Vuosituloraja määräytyy tukikuukausien mukaan. Jos opiskelija on nostanut opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, vuosituloraja on 11 850 euroa. Oman tulorajansa voi varmistaa Kelan asiointipalvelustawww.kela.fi/asiointi tai laskurilla www.kela.fi/laskurit.

Tuloina otetaan huomioon veronalaiset, bruttomääräiset ansio- ja pääomatulot ilman vähennyksiä (myös veronalaiset sosiaalietuudet opintorahaa lukuun ottamatta) sekä toimeentuloon tarkoitetut apurahat ja ulkomaan tulot.

Tuki on helpointa palauttaa verkossa

Tuen voi palauttaa ja perua helposti Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi). Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Asiointipalvelusta näkee, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaa vuositulorajaa. Opiskelija voi maksaa palautuksen heti verkkopankissa, tulostaa itselleen maksamisessa tarvittavat tiedot tai tilata palvelusta maksulomakkeen, jonka Kela postittaa kotiin.

Vaihtoehtoisesti palautuksen voi tehdä myös lomakkeella OTmP (Ilmoitus opintotuen perumisesta tai vapaaehtoisesta palauttamisesta). Paperilomake tulee toimittaa maaliskuun 8. päivään mennessä mihin tahansa Kelan toimistoon tai yliopiston opintotukitoimistoon. Opiskelija saa myöhemmin kotiosoitteeseen valmiiksi täytetyn maksulomakkeen.

Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 22,5 miljoonaa euroa 24 825 opiskelijalta. Palautuksista valtaosa tehtiin verkossa.

Kela ilmoittaa opintotuen palautukset verottajalle

Verohallinto lähettää verovelvollisille viimeistään huhtikuussa esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on otettu huomioon helmikuun loppuun mennessä tulleet opintorahan palautukset. Kela ilmoittaa maaliskuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti, eikä opiskelijan tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.

Palautusten määräaika pitenee vuonna 2014

Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika pitenee kahdella kuukaudella vuonna 2014. Opiskelija voi helpommin laskea vuositulonsa huhtikuussa saamansa esitäytetyn veroilmoituksen avulla. Jos vuoden 2013 tulot ylittävät vuositulorajan, opiskelija voi maksaa opintotuen vapaaehtoisen palautuksen vuoden 2014 toukokuun loppuun mennessä.

Tukivuoden 2012 palautukset on maksettava viimeistään 31.3.2013.

Lisätietoja asiakkaille:
Verkossa www.kela.fi/opintotuki > Tulot

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 ma–pe klo 8–18

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.