Sisäministeriö on tänään asettanut työryhmän selvittämään viranomaisten välistä tiedonvaihtoa perhe- ja lapsisurmissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää mikä sovellettavassa lainsäädännössä estää tai mikä mahdollistaa viranomaisten välisen tiedonvaihdon. Työryhmän tulee myös esittää ratkaisuehdotuksia, miten tiedonvaihtoa voisi parantaa.

Tiedonvaihdolla tarkoitetaan ainakin oikeutta saada, käsitellä ja luovuttaa tietoja. Usein esitetään, että esimerkiksi salassapitosäännökset johtavat siihen, että tieto ei kulje viranomaisten välillä. Myös säännösten ja niiden keskinäisiä suhteita koskevia tulkintaeroja esiintyy. Tavoitteena on parantaa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa erityisesti perhe- ja lastensurmien ennaltaehkäisyä silmällä pitäen.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti syksyllä toimenpiteistä perhe- ja lastensurmien ennaltaehkäisemiseksi. Sitä koskeva toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin ministeriryhmän kokouksessa lokakuussa. Yhtenä toimenpiteenä on edellä mainitun työryhmän asettaminen. Työryhmän toimikausi on 4.3.2013 – 31.12.2013.

Asiakas ei aina osaa hakea apua

Sisäministeriö teetti viime vuonna selvityksen Suomessa vuosina 2003-2012 tapahtuneiden perhe- ja lapsisurmien taustoista. Siinä todetaan, että lainsäädäntöä tulisi kehittää moniammatilliseen työskentelyyn (mm. poliisi, sosiaali- ja terveydenhuolto, järjestöt) ja nostetaan esille erityisesti salassapitosäännökset. Viranomaisten yhteistyö korostuu entisestään nykypäivän yhteiskunnassa voimavarojen vähentyessä ja ongelmien tiivistyessä.

Selvityksen mukaan välttämättömien toimenpiteiden lisäksi viranomaisten tulisi toimia oma-aloitteisesti ja tarjota perhettä tukevia toimenpiteitä, tehdä yhteistyötä ja välittää tietoa muille viranomaisille. Hyvin toimiva viranomaisyhteistyö palvelee asiakkaan tarpeita monipuolisesti eikä asiakkaan tarvitse itse hakeutua viranomaiselta toiselle saadakseen tarvitsemaansa apua.

Asiakas voi esimerkiksi väkivallan uhrina itse olla voimaton hakeutumaan kaikkiin tarvitsemiinsa palveluihin. Hänen kannaltaan onkin erittäin tärkeää, että sekä akuutissa että pitkäkestoisemmassa tilanteessa kyetään reagoimaan oikea-aikaisesti, reaaliaikaiseen oikeaan tietoon perustuen ja laaja-alaisesti eri viranomaisten toimintamahdollisuuksia käyttäen.

Lainsäädännön vastattava uusia toimintamalleja

Viranomaisten ja ammattiryhmien välinen yhteistyö on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana. Järjestelmälähtöisestä ja sektorikohtaisesta palveluiden tarjoamisesta on pikkuhiljaa siirrytty kohti asiakaslähtöisempää lähestymistapaa. Viranomaisten välinen yhteistyö on todettu varsin tehokkaaksi esimerkiksi ns MARAK-hankkeessa, jossa autetaan esimerkiksi vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä.

Viranomaisten yhteistyön lisääntymisen myötä tulee myös lainsäädännön vastata muuttuvan yhteiskunnan uudenlaisia toimintamalleja.  Tämän tyyppisessä yhteistyössä viranomaisten välinen tiedonvaihto koskee erityisesti arkaluontoisia henkilötietoja, jotka lähtökohtaisesti ovat salassa pidettäviä.

Työryhmän jäsenet

Puheenjohtaja: Pentti Saira, poliisijohtaja, sisäasiainministeriö

Jäsenet
Pekka Asikainen, apulaisjohtaja,Kirkkohallitus
Marita Höök, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto
Heidi Kankainen, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö
Ritva Karinsalo, toimitusjohtaja, Ensi- ja turvakotien liitto
Marja-Riitta Kilponen, suunnittelija, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
Heidi Manns-Haatanen, hallitussihteeri, Sosiaali- ja terveysministeriö 
Immo Parviainen, kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tero Seppänen, apulaispoliisipäällikkö, Päijät-Hämeen poliisilaitos 
Vesa Tikkala, poliisitarkastaja, Poliisihallitus 

Varajäsenet
Pia Holm, poliisitarkastaja, Poliisihallitus
Heikki Huhtiniemi, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto
Sari Laaksonen, kehitysjohtaja, Ensi- ja turvakotien liitto
Olli Salin, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
Pälvi Suokas, rikoskomisario, Päijät-Hämeen poliisilaitos 

Työryhmän tekninen sihteeri:
Sini Kallonen, osastosihteeri, sisäasiainministeriön poliisiosasto

Pysyvät asiantuntijat:
Tiina Nuutinen, ylitarkastaja, sisäasiainministeriön poliisiosasto
Anna-Riitta Wallin, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö

Työryhmän jäsen Heidi Kankainen sisäasiainministeriön poliisiosastolta toimii työryhmän sihteerinä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.