Tero Varjoranta

Säteilyturvakeskuksen (STUK) pääjohtaja Tero Varjoranta on nimitetty Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA:n tulevaksi apulaispääjohtajaksi (Deputy Director General for Safeguards). Uudessa tehtävässään hän aloittaa lokakuussa 2013.

Varjorannan tulevana tehtävänä on johtaa IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan pääosastoa. IAEA:n ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan pääosaston tehtävänä on ehkäistä ydinaseiden leviämistä varmistamalla, ettei ydinteknologiaa käytetä sotilaallisiin tarkoituksiin. Se myös varmistaa, että valtioiden sille toimittamat tiedot ovat oikeita ja kattavia ja että valtiot noudattavat sopimusvelvoitteita.

Varjoranta on työskennellyt Säteilyturvakeskuksen pääjohtajana helmikuusta 2012 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Säteilyturvakeskuksen toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, yhteiskuntaa, ympäristöä ja tulevia sukupolvia säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

http://www.stm.fi/hyvinvointi/ymparistoterveys/sateily


                           
           

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.