Sprinkleri pelastaa ihmishenkiä ja vähentää materiaalisia tuhoja

Viisitoista ihmistä on kuollut tulipaloissa tänä vuonna

Tämän vuoden tulipaloissa on ennakkotietojen mukaan helmikuun loppuun mennessä kuollut 11 miestä ja 4 naista. Kuolleista 7 on ollut yli 65-vuotiaita. Tiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön seurantaan. Palokuolematilasto kertoo selkeää kieltä turvallisuuden haasteista – ikääntyvän väestön asumisen turvallisuudesta on pystyttävä huolehtimaan entistä paremmin.

Tämän vuoden 15 palokuolemaa on 3 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Toissavuoteen verrattuna tulipaloissa on kuollut 2 enemmän.

Palokuolemien jakautuminen sukupuolten välillä on samanlainen kuin aiempinakin vuosina: noin kolmannes kuolleista on naisia, kaksi kolmannesta miehiä. Ikäjakautuma on selkeästi viime vuosina muuttunut niin, että yhä useampi palokuollut on ikäihminen. Ikäihmisten osuus tulipaloissa kuolleista on selkeästi suurempi kuin heidän osuutensa väestöstä.

Palokuolleiden ikäjakautuma on selkeä viesti päättäjille: ikääntyvän väestön asumisen turvallisuutta täytyy pystyä kehittämään. SPEK korostaa, että paloturvallisuutta voidaan selkeästi parantaa kartoittamalla ja poistamalla asunnon paloturvallisuusriskit sekä parantamalla asunnon suojaustasoa esimerkiksi sammutuslaitteiston avulla.

Someron kaupungista Varsinais-Suomesta kuultiin helmikuun puolivälissä hyvä tulipalouutinen: Palvelutalon saunassa syttyi tulipalo. Henkilökunta havaitsi palon ja ryhtyi alkusammutukseen. Alkusammutuksen jälkeen henkilökunta poistui palavasta tilasta, sulki oikeaoppisesti väliovet ja alkoi evakuoida asukkaita. Rakennuksessa asuu mm. keskivaikeasta muistisairaudesta kärsiviä vanhuksia ja fyysisesti apua tarvitsevia vanhuksia.

Paloilmaisin toimi ensin, sen jälkeen automaattinen sammutuslaitteisto. Sprinkleri sammutti palon. Palosta ei seurannut henkilövahinkoja. Myös materiaaliset tuhot jäivät vähäisiksi. Henkilökunta ja automatiikka toimivat tilanteessa esimerkillisesti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.