Nuohoojamestari Heikki Soikkeli Jyväskylästä on valittu vuoden 2012 nuohoojaksi. Valinta julkistettiin Nuohousalan Keskusliiton kevätkokouksen yhteydessä 2.3.2013 Mikkelissä. 

Piirinuohoojana Jyväskylässä toimiva Soikkeli palkittiin paitsi ammatillisista ansioistaan, myös esimerkillisestä paneutumisestaan alan kehittämiseen myös järjestötyössä. Nuohousalalla hän on ollut 33 vuotta.

Heikki Soikkeli suoritti nuohoojan ammattitutkinnon vuonna 1982, nuohoojamestarin tutkinnon vuonna 1987 ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tammikuussa 2013.

Ennen piirinuohoojaksi ryhtymistään vuonna 2003 Soikkeli työskenteli Jyväskylän kunnallisen nuohouslaitoksen palveluksessa. 

Heikki Soikkeli on panostanut työssään mm. yritystoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Hänellä on riittänyt energiaa työn ohella myös järjestötyölle.  Nuohousalan Keskusliiton jäsen hän on vuodesta 2003 lähtien. Lisäksi Soikkeli on toiminut Keski-Suomen piirinuohoojissa ja Keski-Suomen Mestarikillassa. Pitkän kokemuksensa ja ammatillisen osaamisensa hän on tuonut nuoren nuohoojapolven hyväksi toimiessaan nuohoojan ammattitutkinnon arvioijana.

Nuohousalan Keskusliiton kevätkokouksen yhteydessä Soikkelille luovutettiin kunniakirja ja pieni muistolahja.

Ammattitutkinnon priimus 2012

Vuoden 2012 nuohoojan ammattitutkinnon priimukseksi on valittu nuohooja Pasi Kipinä Tyrnävältä. Pasi Kipinä työskentelee piirinuohooja Kimmo Kleemolan alihankkijana Tyrnävällä.
Kipinän valintaan vaikuttivat yleinen menestyminen nuohoojan opinnoissa ja reipas asenne nuohoojan työhön. – Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin nuohoojan ammatissa, jossa kilpailuvalttina tänä päivänä on työn laatu, Nuohousalan Keskusliitto ry:n toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen sanoo.
Nuohousalan Keskusliiton kevätkokouksen yhteydessä Kipinälle luovutettiin nuohoojan vyö, jossa on liiton tunnuksella varustettu solki.
Vuonna 1932 perustettu Nuohousalan Keskusliitto ry kokoaa alansa keskusjärjestönä Suomen yksityisyrittäjinä toimivat nuohoojat työskentelemään ammattitaidon edistämiseksi ja yhteisten etujen valvomiseksi. Liitossa on nykyisellään noin 300 jäsentä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.