Opetusministeri Jukka Gustafsson

Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut työryhmän valmistelemaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämistä. Työryhmän tehtävä on selvittää kehysriihtä varten mahdollisuudet oppisopimuskoulutuksen laajentamiseen.

Opetusministeri Jukka Gustafsson on tänään 5.3.2013 asettanut työryhmän valmistelemaan oppisopimuskoulutuksen rinnalle nuorille suunnattua, joustavasti koulutusta ja työtä yhdistävää mallia. Työryhmän on tehtävä ehdotus toimenpiteistä, joilla

1. luodaan tuetun oppisopimuksen malli käynnistämällä kokeiluhanke tutkinnon osaan johtavan tuetun oppisopimuksen toteutusvaihtoehdoista sekä luomalla nuorten oppisopimukseen ennakkojakso, jonka aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työnantajan toimialaan ja työpaikkaan sekä työnantajalla nuoreen

2. tuetaan joustavia siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen

3. edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä esimerkiksi luomalla erilaisia malleja, joissa yhdistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oppilaitosmuotoista koulutusta.

Työryhmän ehdotuksia käsitellään hallituksen kehysriihessä, joten työryhmän on tehtävä ehdotukset kohtien 1 ja 2 keskeisistä toimenpiteistä ja niiden kustannusvaikutuksista 15.3.2013 mennessä. Työryhmän toimikausi päättyy 31.11.2013. Työryhmän puheenjohtajana toimii kehittämisjohtaja Saana Siekkinen SAK:sta. Muina jäseninä on asiantuntijoita ministeriöistä ja järjestöistä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.