Ammattiliitto Pro:n puheenjohtaja Antti Rinne

Ammattiliitto Pro vaatii kehysriihestä päätöksiä, joilla saavutetaan direktiivistä aiheutuvien kustannusten täysi kompensaatio.

Ammattiliitto Pro vaatii maaliskuun kehysriihestä jämäköitä päätöksiä, jotka auttavat suomalaisen vientiteollisuuden sopeutumista rikkidirektiivin käyttöönottoon. Tukea kaivataan noin 5–10 vuoden siirtymäajaksi.

Pron puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan hallitus on suhtautunut asiaan tähän asti ylimielisesti. Nyt siihen ei ole enää varaa. Viime syksyn budjettiriihessä tehdyt päätökset olivat asian mittakaavan huomioon ottaen merkityksettömiä. Sen jälkeen jatkotoimien pohdinta on haudattu työryhmiin yli puoleksi vuodeksi.

– Rikkidirektiivin aiheuttama kuljetuskustannusten nousu tulee kompensoida teollisuudelle, Antti Rinne sanoo.

– Päätösten on oltava riittäviä, jotta vientiteollisuus uskaltaa investoida suomalaiseen tuotantoon.

Pron Rinne on huolissaan rikkidirektiivin vaikutuksista työllisyyteen. Vientiteollisuudesta on hävinnyt 160 000 työpaikkaa 2000-luvun aikana. Työpaikoista 65 000 on haihtunut viimeisen neljän vuoden kuluessa.

– Jos mitään ei tehdä, työpaikkoja voi kadota direktiivin vaikutuksesta laskelmista riippuen ainakin 5000–8000 lisää. Menetykset painottuvat metsä-, kemian- ja metalliteollisuuteen, Rinne kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tiistaina mietinnön rikkisääntelyyn sopeutumisesta. Mietinnössä käsiteltyjen vaihtoehtojen lisäksi Pro toivoo hallituksen harkitsevan myös raskaimmin direktiivistä kärsivän teollisen tuotannon verorasituksen pienentämistä määräajaksi. Suunnitelmia nesteytetyn maakaasun (LNG) hyödyntämiseksi tulee myös kiirehtiä, sillä se ratkaisee lisäksi myöhemmin tulevista typpioksidirajoituksista johtuvia vaikutuksia.

Pääosan Suomen kaupasta kulkiessa meritse, rikkidirektiivi käy myös tavallisten kuluttajien kukkarolla. Pro ihmettelee, ettei kuljetuskustannusten nousun vaikutuksia tuontitavaroiden kuluttajahintoihin ole vieläkään kunnolla laskettu.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.