Kynnys ry vaatii kantelussa oikeuskanslerinvirastolle toimia ILO:n yleissopimuksen asianmukaiseksi voimaansaattamiseksi

Kantelussa huomautetaan, että sopimuksen käännösvirheet voivat johtaa vääriin tulkintoihin

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry vaatii kantelussaan oikeuskanslerinvirastolle, että viranomaiset ryhtyvät toimiin ILO:n ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä (vajaakuntoiset henkilöt) koskevan yleissopimuksen voimaansaattamiseksi sopimuksen oikean tarkoituksen mukaisesti. 

Suomenkielisessä sopimusversiossa käsite disabled persons on käännetty vajaakuntoiset henkilöt. Tämä poikkeaa yleissopimuksen todistusvoimaisista englannin- ja ranskankielisistä teksteistä, joiden mukaan sopimus kattaa nimenomaan vammaiset henkilöt. Suomenkielinen versio sopimuksesta johtaa harhaan, kun edellytetään toimenpiteitä vammaisten henkilöiden hyväksi. Lisäksi käsite “vajaakuntoiset” loukkaa sopimuksen kohderyhmäksi tarkoitettuja vammaisia henkilöitä.

Kantelussa huomautetaan, että käännösvirheiden takia sopimuksen soveltamisala laajenee ja vammaisten henkilöiden tarpeet jäävät huomiotta. Vaarana on myös, että virheellisesti käännetyt tekstit voivat siirtyä joko Suomen viranomaisten virallisiksi tai de facto -käyttöteksteiksi.

Lopuksi kantelussa tuodaan esiin, ettei työministeriö ole ottanut vammaisjärjestöjen edustajaa mukaan neuvottelukuntaan, joka käsittelee ILO:n asioita. Tämä on vastoin ILO:n sopimuksia, joiden mukaan yleissopimuksen voimaansaattamisesta on neuvoteltava sekä “vajaakuntoisten henkilöiden” omien että heidän asioitaan ajamaan perustettujen järjestöjen kanssa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.