“Miehet on saatava sitoutumaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. Koulutuksella ja lisäämällä tietoisuutta naisten oikeuksista miehet ja pojat saadaan tunnistamaan oma roolinsa ja vastuunsa” totesi tasa-arvoasioista vastaava ministeri Paavo Arhinmäki  Suomen puheenvuorossa YK:n Naisten aseman toimikunnan istunnossa New Yorkissa.

Arhinmäki muistutti, että tavoite on kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkeminen. Ongelma on yhteiskunnan rakenteissa eikä vain yksilötasolla.

“Jotta tavoitteeseen päästään, on edistettävä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä naisten ja tyttöjen oikeuksia. Kansalaisjärjestöillä on tässä työssä merkittävä asema. Niillä on ensikäden tietoa ja ruohonjuuritason kokemusta. Kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneitamme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”, muistutti Arhinmäki.

Suomi oli ensimmäisiä niin sanotun Istanbulin sopimuksen allekirjoittajia. Sopimuksen tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, uhrien suojelu sekä väkivallantekijöiden saattaminen syytteeseen.

Suomessa toteutetaan parhaillaan viisivuotista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmaa.

“Yksittäiset keinot eivät riitä. Ongelmaan on puututtava poikkihallinnollisella, kokonaisvaltaisella ja hyvin koordinoiduilla yhteistyöllä. Tärkeintä ja tehokkainta on kuitenkin aina ennalta ehkäisevä toiminta.”

Muualla verkossa http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.