EU:ssa on valmisteilla kuusiarvoisen kromin pitoisuutta koskeva rajoitus nahkatuotteissa. Rajoituksella vähennettäisiin kromiallergioita Euroopassa. Pitoisuusrajaa korkeampia pitoisuuksia kuusiarvoista kromia löytyy tutkimusten mukaan  mm jalkineissa ja käsineissä pieninä epäpuhtauksina. Selvitysten mukaan jopa kolmasosa markkinoilla olevista nahkatuotteista ei läpäisisi rajoitusta. Pahimmillaan tämä voisi tarkoittaa, että vähittäismyyntihinnoin noin 230 miljoonan euron arvosta nahkatuotteita pitäisi vetää pois markkinoilta.

Tämä voi aiheuttaa vakavan markkinahäiriön jalkine- ja käsinetuotteiden tuonnissa ja markkinoilla. Alan toimijat ovat jo vuosia vaatineet materiaalitoimittajilta oikeita tuotantomenetelmiä. “Suomeen tuotavista nahkatuotteista reilusti alle kolmannes on valmistettu Euroopassa. Asian valmistelu ei ole yltänyt kaikkien nahan valmistajien tietoon edes EUssa”. Sanoo toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää TEKSTIILI JA MUOTIALAT Ry:stä. On syytä olettaa, että suuri osa nahasta, joka päätyy jalkineina, käsineinä, laukkuina ym. Euroopan  markkinoille valmistetaan nahasta, joka edelleen parkitaan menetelmillä, joissa kuusiarvoista kromia saattaa epäpuhtautena syntyä.

Valmistusketju nahasta lopputuotteiksi on hyvin pitkä. Vuoden 2014 kevään toimituksiin tulevien kenkien ja nahkatuotteiden valmistukseen käytetyt nahat on jo valmistuksessa. Jos rajoitus tulee voimaan syksyllä, aikaisintaan 2015 keväällä myyntiin tulevien nahkatuotteiden valmistuksessa voidaan olettaa käytetyn nahkaa, joka täyttäisi esitetyt arvorajat.

Koska vakavaa vaaraa kuluttajille ei tästä aiheudu, Kauppa esittää  pitoisuusrajan voimaantuloon siirtymäaikaa vuoden 2015 kevääseen, jotta vakavilta markkinahäiriöiltä vältyttäisiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.