Kuva: STT-lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

Asuntoministeri Krista Kiuru pitää tärkeänä kehittää kehitysvammaisten ihmisten tarpeisiin nykyistä monipuolisempia asumisratkaisuja, kuten tukiasuntoja ja pienempiä asuntoryhmiä.

“Tämä edellyttää kuntien asuntotoimen, kaavoituksen ja sosiaalitoimen yhteistyötä sekä uusia toimintatapoja yhdyskuntasuunnitteluun ja asuntosuunnitteluun. On tärkeää, että ARA ja kunnat ovat kehittämistyössä suunnannäyttäjiä”, ministeri Kiuru totesi Arjen keskiössä -hankkeen seminaarissa Helsingissä. Hanketta toteuttavat ARA ja Kehitysvammaliitto.

Arjen keskiössä -hankkeessa kehitetään uudenlaista asumisen suunnitteluprosessia, jossa kunnan asunto- ja sosiaalitoimen edustajat sekä kaavoittajat työskentelevät yhdessä. Tulevat asukkaat ja heidän lähiyhteisönsä ovat keskeisesti mukana suunnittelutyössä. Kehitysvammaisten ihmisten toiveissa korostuu mahdollisimman tavallinen asuminen tavallisella asuinalueella. Mukana ovat Seinäjoen, Kotkan, Lahden ja Turun kaupungit sekä Carea-kuntayhtymä, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri.

Ympäristöministeriö ja Kehitysvammaliitto ovat teettäneet kehitysvammaisten ihmisten asumisesta selvityksen, jossa peilataan usean Länsi-Euroopan maan käytäntöjä Suomen tilanteeseen.

Selvityksen mukaan muissa eurooppalaisissa vertailumaissa on selkeä suuntaus tuettuun, yksilölliseen asumiseen, jossa asukkaat saavat tarvitsemansa tuen yksittäiseen asuntoon. Kehitysvammaisten ihmisten asumiseen tarvitaan Suomessakin nykyistä monimuotoisempia asumisen ratkaisuja. Monissa maissa henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto on mahdollistanut innovatiivisia tuetun asumisen ratkaisuja.

Kun Skotlannissa kehitysvammaisten ihmisten laitoshoito päätettiin lopettaa, useissa kunnissa siirryttiin tuetun asumisen malliin, jossa keskeistä on tuen ja asumisen eriyttäminen toisistaan ja se, että kehitysvammaiset ihmiset asuvat yksittäisissä, tavallisissa asunnoissa. Mikäli ihmiset asuvat asuntoryhmissä, ryhmän koko on pieni, 2-3 henkilöä. Myös Ruotsissa asuntoryhmät ovat huomattavasti pienempiä kuin Suomessa. Ruotsissa ryhmäkohteissa asukkailla on myös paljon yksityistä asuintilaa ja vähän yhteisiä palvelutiloja. Tavallinen asuminen ja asunnot ovat suunnittelun lähtökohtana. Suomessa kehitysvammaisten ihmisten asuminen ARAn investointiavustuksen tuella kohdistuu tällä hetkellä pääosin melko standardoituneeseen ryhmäkotiasumiseen.

Arjen keskiössä -hanke sekä kansainvälinen selvitys liittyvät kehitysvammaisten asumisen ohjelmaan (KEHAS), jonka tavoitteena on yksilöllinen asuminen sekä laitoksista että lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille.

Lisää aiheesta:

Ministeri Krista Kiurun puhe Arjen keskiössä -seminaarissa:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=430304&lan=fi&clan=fi

SY 3/2013 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tulevaisuus:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=430206&lan=fi&clan=fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.