Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty torjuu henkilöstön lomautukset ja talkoovapaat kuntien säästökeinona. Lomautuksia tai esimerkiksi talkoovapaita on suunnitteilla muun muassa Kouvolassa, Tampereella, Salossa, Jämsässä, Liperissä ja Sonkajärvellä.

Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan sekä lomautukset että niin sanotut talkoovapaat ovat vääriä lääkkeitä kuntien talousahdinkoon.

”Henkilöstölle tarjotut vapaaehtoiset talkoovapaat lomautusten välttämiseksi ovat aivan väärä signaali. Henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat työntekijät ovat kuntatyönantajan arvokkain omaisuus, ja kuntien tehtävä työnantajana on huolehtia sopimusten mukaisesta palkanmaksusta ja töiden järjestelystä. Pienituloiselle esimerkiksi muutaman viikon lomautus merkitsee viiden prosentin palkanalennusta vuositasolla”, Pihlajamäki toteaa.

Laajoja kuntahenkilöstön lomautuksia tai henkilöstölle tarjottuja talkoovapaita on suunnitteilla muun muassa Kouvolassa, Tampereella, Salossa, Jämsässä, Liperissä ja Sonkajärvellä. Esimerkiksi Kouvola hakee seitsemän miljoonan euron henkilöstösäästöjä lomauttamalla henkilöstöään enintään kolmeksi viikoksi. Tampereella henkilöstölle on tarjottu mahdollisuutta pitää palkattomia vapaita kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi.

Jyty on yhdessä muiden kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa linjannut näkemystään myös palkkoihin ja lomarahoihin. Järjestöt eivät hyväksy, että paikallisesti sovittaisiin keskustasolla sovitusta poiketen palkkojen leikkauksista, palkantarkistusten myöhentämisestä tai niiden maksamatta jättämisestä. Pääsopijajärjestöt eivät myöskään hyväksy lomarahojen leikkausta tai niiden siirtoa myöhemmäksi.

Kunnilla ei ole varaa menettää veronmaksajiaan

Kestäviä ratkaisuja kuntien talousongelmiin ei Maija Pihlajamäen mukaan saavuteta lomautuksilla vaan pitkäaikaisilla rakenteellisilla uudistuksilla. Pahimmassa tapauksessa lomautukset kohdistuvat epätasa-arvoisesti eri henkilöstöryhmiin, ja osasta tehdään huonosti hoidetun kuntatalouden maksajia.

”Lomautus ei ole pitkänäköistä johtamista ja kuntatalouden hoitamista. Tilinpäätökset saadaan hetkeksi näyttämään paremmilta, mutta vaikutukset voivat olla pitkäkantoiset. Työtehtävät kasaantuvat, sairauspoissaolot lisääntyvät ja sosiaaliset ongelmat kasvavat. Lamavuosien jälkiseurauksista on syytä ottaa oppia. Myöskään palveluiden tarjoaminen kuntalaisille ei toteudu täysipainoisesti, jos henkilöstö lomautetaan.”

Pihlajamäki muistuttaa, että kuntahenkilöstö muodostaa varsinkin pienemmissä kunnissa myös merkittävän osan kuntien veronmaksajista.

”Kunnilla ei ole varaa menettää veronmaksajiaan ja perheitä lyhytnäköisen säästöpolitiikan takia.”

* Jyty edustaa noin 70 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.