Helsingin poliisilaitoksen talousrikostutkintalinjalle on avattu harmaaseen talouteen ja korruptioon liittyvä vihjepuhelin sekä vihjesähköposti. Kansalaiset voivat nyt ilmoittaa talousrikoksiin liittyviä vihjeitä luottamuksellisesti ympäri vuorokauden.

”Haluamme madaltaa kynnystä ilmoittaa väärinkäytöksistä poliisille ilman, että vihjeen antaja joutuisi asiassa esimerkiksi todistamaan tai muutoin toimimaan. Erityisesti tavoitteenamme on paljastaa lahjontaa niin virkatoiminnassa kuin elinkeinoelämässä”, sanoo toimintayksikön johtaja, rikostarkastaja Ilkka Koskimäki.

Poliisi toivoo, että ilmoittaja kertoo vihjettä ilmoittaessaan nimensä, omat yhteystietonsa, asiansa sekä kaikki mahdolliset muut ilmoittajan tiedossa olevat seikat, joihin vihje liittyy. Nämä tiedot helpottavat vihjeen tarkastamista ja tarvittaessa vihjeen antajalta voidaan kysyä lisätietoja vihjeeseen liittyen.

”Kokoamme pääkaupunkia koskevat vihjeet yhteen paikkaan, jolloin ne myös käsitellään huolellisesti. Uskomme ihmisillä olevan paljon sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää monin tavoin viranomaistoiminnassa.”

Ilmoittajalla on mahdollisuus valita, miten vihjeen poliisille ilmoittaa. Käyttäessään vihjesähköpostia hän voi halutessaan liittää mukaan myös liitetiedostoja.

”Pyrimme myös tiedottamaan vihjeiden johdosta tehdyistä toimenpiteistämme, jolloin kansalaiset näkevät, että vihjeen antamisella on merkitystä ja vaikutusta rikosten torjunnassa”, Koskimäki lisää.

Verorikosepäilyjä koskevat vihjeet voi toimittaa poliisin sijasta myös verottajalle.

Vihjepuhelin: 071 877 4710

Vihjesähköposti: talousrikosvihje.helsinki@poliisi.fi  
Postiosoite: Talousrikostutkinta, PL 11, 00241 Hki


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.