Sisäministeri Päivi Räsänen

Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan EU:n uudessa poliisiyhteistyörahastossa on otettava huomioon myös ne maat, joilla on vastuullaan unionin maaulkorajojen vartiointi. Räsänen otti tänään torstaina 7.3. kantaa EU:n tulevan ohjelmakauden uusien rahastojen rahoitusperusteisiin EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvostossa Brysselissä.

Räsänen totesi puheenvuorossaan, että nyt uudessa poliisiyhteistyörahastossa rahoitusperusteina on käytetty satama- ja lentoliikenteen määrää. Suomi haluaisi perusteeksi myös rajanylityspaikkojen kautta kulkevan ulkorajaliikenteen määrän.

Suomessa itäliikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Viime vuonna itärajan ylitti yli 12 miljoonaa rajanylittäjää, kasvua edellisvuoteen oli noin 13 prosenttia. Liikenteen arvioidaan kasvavan 15-20 %:n vuosivauhtia seuraavan viiden vuoden aikana.

Rahoitusratkaisut liittyvät kiinteästi itäliikenteen voimakkaaseen kasvuun ja mahdolliseen EU-Venäjä -viisumivapauteen. – Sisäministeriön hallinnonalalla varaudutaan suunnitelmallisesti itäliikenteen kasvuun rajanylityspaikkoja kehittämällä ja parantamalla viranomaisyhteistyötä. Varautumistyössä pyrimme käyttämään myös EU-rahoitusta hyödyksemme ja siksi uuden rahastokauden rahastot ovat meille tärkeitä, ministeri painotti.

Komissio esitteli neuvostossa Älykkäät rajat -hankkeen, jonka tavoitteena on helpottaa maahantuloa ja parantaa turvallisuutta. Komission Älykkät rajat-paketti sisältää kaksi asetusehdotusta, jotka ovat rekisteröityjen matkustajien ohjelma (RTP) ja rajanylitystietojärjestelmä (EES).

Ministeri Räsäsen mukaan kansallisesta näkökulmasta hankkeella on yhteys itäliikenteen kasvuun ja mahdolliseen viisumivapauteen. Räsänen korosti, että ehdotuksen yhteydessä on keskusteltava siitä, miten rajanylitysjärjestelmää voitaisiin hyödyntää vakavan rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa ja missä määrin lainvalvontaviranomaisille voitaisiin antaa oikeus käyttää järjestelmän tietoja.

– Mielestäni Suomen on muiden maiden tavoin varjeltava omaa turvallisuuttaan. Siksi rajanylitysjärjestelmä ja lainvalvontaviranomaisten pääsy järjestelmän tietoihin on tarpeen. Uusi järjestelmä ja siihen alusta lähtien yhdistetty biometriikka pitäisi saada mahdollisimman nopeasti käyttöön kaikilla ulkorajoilla, ministeri korosti.

Bulgarian ja Romanian Schengen-jäsenyyden osalta neuvostossa ei tehty päätöstä, vaan asiaan päätettiin palata loppuvuodesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.