Hallitus kannattaa pääpiirteissään komission esitystä uudeksi tupakkatuotedirektiiviksi. Hallituksen mukaan esitystä tulisi vielä joiltain osin tarkentaa ja tiukentaa. Esimerkiksi tupakkatuotteiden sallittujen ja kiellettyjen ainesosien määrittely on epäselvä. Myös kaikki nikotiinia sisältävät sähkötupakkatuotteet tulisi määritellä lääkeaineiksi, jolloin esityksessä voitaisiin poistaa vaikeasti tulkittava jako lääkeaineisiin ja ei-lääkeainesiin.

Komissio julkaisi esityksensä uudeksi tupakkatuotedirektiiviksi joulukuussa. Valtioneuvosto päätti lähettää esityksestä U-kirjelmän eduskunnalle 27. helmikuuta. Kirjelmällä valtioneuvosto informoi eduskuntaa komission lainsäädäntöaloitteesta ja valtioneuvoston kannasta siihen.

Komission ehdotuksen mukaan jatkossa savukkeissa ei saisi käyttää makuaineita, kuten mentolia. Myös erityisesti naisten suosimat ohuet savukkeet kiellettäisiin.

Lisäksi esityksen mukaan tähän asti tupakkalainsäädännön ulkopuolelle jääneet sähkösavukkeet otettaisiin tiukan sääntelyn piiriin. Myös uusille tupakkatuotteille täytyisi tehdä tieteellinen arviointi ennen kun ne voitaisiin hyväksyä markkinoille. Esityksen mukaan nuuskakielto säilyisi ennallaan.

Myös savukeaskiin komissio haluaa lisärajoituksia. Jatkossa askeissa tulisi olla vähintään 20 savuketta. Markkinoinnissa nykyisenkaltainen kuutiomainen askimuoto haluttaisiin säilyttää ja erilaisten askityyppien käyttö estää. Muissa kuin savukepakkauksissa, kuten sikarien pakkauksissa, voitaisiin käyttää myös muun mallisia pakkauksia.

Esityksen mukaan savukepakkauksien kuvavaroitukset tulisivat pakollisiksi. Varoitusten tulisi jatkossa peittää savukeaskin etu- ja takaosasta 75 prosenttia. Lisäksi askin sivuille tulisi informaatiotekstejä.

Direktiivin uudistuksen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja suojella ihmisten terveyttä. Suomen kannalta ehdotus on pääpiirteissään kannatettava.

Komission esitystä uudeksi tupakkatuotedirektiiviksi on odotettu pitkään. Voimaan tullessaan direktiivi sitoisi kaikkia jäsenmaita. Jäsenmaat voisivat kuitenkin halutessaan tehdä vielä tiukempia säädöksiä. Neuvosto ja parlamentti ovat aloittaneet direktiiviehdotuksen käsittelyn tammikuussa. Komissio olettaa, että ehdotus hyväksytään vuonna 2014 ja tulee voimaan vuosina 2015-2016. Sen jälkeen jäsenmailla on 18 kuukautta muuttaa omat säädöksensä direktiivin mukaisiksi.

http://www.stm.fi/hyvinvointi/paihdehaitat/tupakointi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.