Päästökaupan kehittäminen vaatii uusia keinoja lisätä päästöyksiköiden kysyntää ja voimistaa näin maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, todetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tänään julkaisemassa raportissa “Demand in a Fragmented Global Carbon Market: Outlook and Policy Options”. Raportissa analysoidaan kansainvälisten päästömarkkinoiden tilaa ja näkymiä sekä esitetään vaihtoehtoja ilmastopolitiikan kunnianhimon ja kansainvälisten päästöyksiköiden kysynnän lisäämiseksi.

Päästökaupasta on tullut osa yhä useamman maan ilmastopolitiikkaa. Raportin mukaan ilmastopolitiikan alhainen kunnianhimo on kuitenkin ajanut maailmanlaajuisen päästökaupan tilanteeseen, jossa päästöyksiköiden hinta on romahtanut. Hinta ei enää kannusta vähähiilisiin investointeihin, jolloin riskinä on, että uusikin infrastruktuuri tuottaa paljon päästöjä hyvin pitkälle tulevaisuuteen.

“Päästöjä on vähennettävä maailmassa niin paljon, ettei urakassa ole varaa hukata rahaa tehottomiin kohteisiin. Siksi päästökaupan kaltaisia järjestelmiä tarvitaan, jotta maapallon lämpeneminen kyetään pysäyttämään kahteen asteeseen. Päästökauppa vaatii kuitenkin myös ostajia”, toteaa raportin tilanneen Pohjoismaiden ministerineuvoston maailmanlaajuisten ilmastoneuvottelujen NOAK-työryhmän puheenjohtaja Harri Laurikka ympäristöministeriöstä.

Raportti tarkastelee myös eri maiden päästökauppajärjestelmien linkittämistä.

“Markkinat ovat osoittaneet kykynsä katalysoida huomattavia päästövähennyksiä. Sillä aikaa kun maat neuvottelevat tiukemmista tavoitteista, markkinat tarvitsevat edelläkävijöitä jatkamaan ilmastotoimien edistämistä esimerkiksi hankkimalla päästöyksiköitä rahastojen, vapaaehtoismarkkinoiden ja muiden täydentävien toimien kautta”, sanoo raporttia kirjoittanut Sampo Seppänen GreenStreamilta.

GreenStreamin lisäksi raportin kirjoittamiseen on osallistunut Climate Focus.

Lisää aiheesta:

Demand in a Fragmented Global Carbon Market: Outlook and Policy Options (norden.org):

http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2013-525

NOAK (norden.org):

http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-miljoe-mr-m/institutioner-samarbejdsorganer-og-arbejdsgrupper/arbejdsgrupper/den-nordiske-arbejdsgruppe-for-globale-klimaforhandlinger-noak

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.