Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakennetta uudistetaan. Hovi-oikeuksien määrä vähenee yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella, samalla tuomiopiirit laajenevat merkittävästi.  Eduskunnan lakivaliokunta antoi perjantaina 8. maaliskuuta asiasta mietinnön (LaVM 2/2013).

Uudistuksen jälkeen hovioikeuksia on viisi ja hallinto-oikeuksia kuusi. Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistetään ja uusi tuomioistuin sijoitetaan Kuopioon. Myös Kouvolan hallinto-oikeus ja Kuopion hallinto-oikeus yhdistetään ja sijoitetaan Kuopioon.  Lisäksi Oulun hallinto-oikeus ja Rovaniemen hallinto-oikeus yhdistetään ja uusi tuomioistuin sijoitetaan Ouluun.

Rakenneuudistuksen myötä Ouluun sijoittuvan hallinto-oikeuden tuomiopiiri laajenee maantieteellisesti merkittävästi. Siksi valiokunta ehdottaa, että hallinto-oikeus nimetään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudeksi. Vastaavasta syystä valiokunta ehdottaa, että Kuopioon sijoittuvan hallinto-oikeuden nimi on Itä-Suomen hallinto-oikeus. Sen sijaan valiokunta ei pidä tarpeellisena muuttaa yhdistyvän hovioikeuden nimeä, koska Itä-Suomen hovioikeus kuvaa nimenä hyvin myös rakenneuudistuksen jälkeistä hovioikeutta ja sen tuomiopiiriä. 

Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.