Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteeri Koji Sekimizu vieraili eduskunnassa perjantaina 8. maaliskuuta. Keskusteluja eduskunnan valiokuntien ja Itämeriparlamentaarikoiden kanssa käytiin muun muassa niin sanotusta rikkidirektiivistä.

Pääsihteeri Sekimizu toi esille, että Suomi on merenkulussa edelläkävijä mm. ympäristönäkökulman huomioonottavan merenkulun, talvimerenkulun sekä uusien innovaatioiden hyödyntämisen osalta. Pääsihteeri piti tärkeänä, että IMO:n päätökset laivojen rikkipäästöjen vähentämisestä tullaan panemaan täytäntöön suunnitelmien mukaan. Samalla hän toi esille, että myös yhteiskunnan tulisi osallistua toteutukseen ottaen huomioon, että rajoitukset tulevat voimaan yhteiskunnan vaatimuksesta.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Kalle Jokinen (kok.) korosti omassa puheessaan Suomen ja Itämeren maiden kannalta olevan erittäin tärkeää, että tulevaisuudessa mahdollisesti asetettavien päästörajoitteiden tulee olla globaaleja, kaikki merialueet tasapuolisesti kattavia ja niiden tulee tulla voimaan kaikkialla samanaikaisesti. Muutoin päästörajoitukset vääristävät markkinatilannetta ja vientiteollisuuden kuljetuskustannukset epätasapuolistuvat eri alueilla. Päästörajoitteiden merkitystä ympäristölle ei voi kuitenkaan väheksyä.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös muun muassa talvimerenkulusta, merenkulun tärkeydestä Suomen taloudelle ja Itämeren alueen yhteistyöstä.

Vierailun isäntänä toimi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta. Tapaamiseen osallistui myös muun muassa suuren valiokunnan, talousvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston ja Itämeren parlamentaarikkokonferenssin BSPC:n edustajia.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.