Sisäasiainministeriö on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuonna 2012. Poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta vähemmän. Pakkokeinolain mukaisten telekuuntelun ja televalvonnan lupien määrä väheni. Televalvonnan kohteena olleiden henkilöiden määrä väheni niin ikään, mutta telekuuntelun kohteena olleiden henkilöiden määrä lisääntyi hieman edellisvuodesta.

Televalvontalupia myönnettiin viime vuonna 1 800, kun edellisvuonna määrä oli 1 932. Televalvonnan kohteena olleiden henkilöiden määrä oli 1 377. Edellisvuonna kohteena oli 1 498 henkilöä. Televalvontaa kohdistettiin 3 127 liittymään, kun vuonna 2011 liittymiä oli 3293.

Telekuuntelulupia myönnettiin 2 126 vuonna 2012, kun edellisvuonna määrä oli 2 144. Telekuuntelun kohteena olleiden henkilöiden määrä oli 748, kun vuonna 2011 kohteena oli 649. Telekuuntelua kohdistettiin vuonna 2012 yhteensä 2 458 liittymään, kun edellisenä vuonna määrä oli 2 508.

Televalvonnalla tarkoitetaan muun muassa tunnistamis- tai sijaintitietojen hankkimista esimerkiksi matkapuhelimista tai tietokoneista sekä osoitteen tai laitteen käytön tilapäistä estämistä. Telekuuntelu on esimerkiksi matkapuhelinten välisen viestinnän kuuntelua.

Matkaviestinten sijaintitiedon saamiseksi poliisille myönnettiin 179 lupaa vuonna 2011, kun edellisvuonna määrä oli 195.

Telekuuntelua käytetään edelleen erityisesti huumausainerikosten selvittämisessä ja vähäisemmässä määrin väkivalta- ja talousrikosten selvittämisessä. Televalvonnassa perusteena on useimmiten omaisuusrikos.

Poliisihallitus on lisännyt valeosto- ja peitetoimintaoperaatioiden valvontaa. Vuonna 2012 tehtiin muutamia poliisilain mukaisia peitetoiminta- ja valeostopäätöksiä sekä aikaisempien päätösten jatkopäätöksiä.

Poliisin suorittamaa tiedonhankintaa valvotaan sekä ennakoivasti että jälkikäteen. Vuonna 2012 tehtyjen tarkastusten ja saatujen selvitysten perusteella virheellisiä menettelyjä ei ole havaittu.

Sisäasiainministeriön kertomus eduskunnan oikeusasiamiehelle poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä on saatavilla sisäministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/suomi/kertomukset

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.