Työministeri Lauri Ihalainen

– On hienoa olla täällä Vaasassa vihkimässä käyttöön maailman suurin biopolttoaineita käyttävä kaasutinlaitos, joka on myös suomalaisen insinööri- ja konepajataidon ja -tiedon näyte. Tällaiset hankkeet ovat juuri nyt merkittäviä, koska yleisesti ottaen elämme taloudessa varsin tiukkaa ja hankalaa aikaa, totesi työministeri Lauri Ihalainen 11.3.2013 Vaskiluodon Voima Oy:n biokaasutinlaitoksen vihkimistilaisuudessa Vaasassa.

– Vaskiluodon biokaasutin toteuttaa osaltaan hallitusohjelman tavoitteita lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää hallitusti kivihiilen käyttöä energiahuollossamme. Myös maamme kauppatase kohenee, kun kotimaisella metsähakkeella korvataan tuontipolttoainetta.

– Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi puhtaan teknologian kärkimaaksi. Tässä asiassa Vaasan seutu on hyvin keskeinen alue. Se on jo nyt Pohjolan tärkein energiateknologiakeskittymä, jossa alalla työskentelee yli 10 000 henkilöä ja tavoitteena on jopa kaksinkertaistaa näiden työpaikkojen määrä vuoteen 2020 mennessä, arvioi Ihalainen. 

– Alueen energiaklusterin tuotteista ja palveluista yli 70 prosenttia menee vientiin. On tärkeää, että kotimaassa kehitettävät energiaratkaisut ja -teknologiat pärjäävät myös ulkomailla, sillä kotimarkkinat ovat pienet ja merkittävä kasvu voidaan saavuttaa vain kansainvälisillä markkinoilla. Työpaikkojen lisäksi vienninlisäys vaikuttaisi positiivisesti myös maamme vaihtotaseeseen. Puhtaiden energiateknologioiden kehittäminen tarjoaa myös ratkaisuja ympäristöhaasteisiin, joita nykymaailmassa riittää, muistutti Ihalainen.

– Cleantech-teknologia kaipaa vientiponnistelujen tueksi myös hyviä kotimaisia referenssejä. Ja sellainen Vaasan biokaasutinlaitos todella on. Erityisen tärkeitä referenssit ovat isoissa investoinneissa, joihin tämä noin 40 miljoonan euron biokaasutininvestointi on luettava. Markkinoita näyttäisi olevan, sillä kivihiiltä käyttäviä suuria voimalaitoksia, joiden kylkeen tällaisen biokaasuttimen voisi rakentaa, on maailmalla paljon.

– Vaasan biokaasutinlaitoksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus laitevalmistuksessa ja työmaalla on ollut yli 200 henkilötyövuotta. Käynnistyttyään laitos työllistää pääosin polttoaineensa hankintaketjussa. Laitos käyttää vuosittain noin 9 000 rekkakuormallista metsähaketta. Sen hankinta Vaasaa ympäröivän alueen metsäpalstoilta ja siihen liittyvä logistiikka terminaalipaikkoineen ja toimitus voimalaitokselle tuo alueelle vuosittain työtä noin 100 henkilötyövuoden verran. Aluetalouden näkökulmasta biokaasuttimen tarvitseman metsähakkeen hankinta tarkoittaa noin 15 miljoonan euron vuosittaista piristysruisketta Vaasan seudulle.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.