Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö on tutkinut rikoskokonaisuutta, jossa on paljastettu kaikkiaan viisi laittoman maahantulon järjestämistapausta, joista kolme täyttää törkeän tekomuodon tunnusmerkistön. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2009–2012. Lisäksi esitutkinnan perusteella kahta epäiltyä voidaan epäillä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sekä lääkerikkomuksesta.

Ensimmäisessä törkeän laittoman maahantulon järjestämisen tapauksessa järjestäytyneen rikollisryhmän epäillään järjestäneen huhtikuussa 2009 kaksi Kongon demokraattisen tasavallan henkilöä laittomasti Suomeen toisille henkilöille kuuluvilla voimassaolevilla Kongon passeilla. Passeissa oli Suomen myöntämät pysyvät oleskeluluvat. Suomessa asuvan kongolaistaustaisen miehen epäillään järjestäneen lähtöjärjestelyt Kongossa huomattavaa rahallista korvausta vastaan siten, että Kongosta matkustettiin Etiopian kautta Ruotsiin, josta edelleen Suomeen. Laittomat maahantulijat ovat hakeneet turvapaikkaa vasta viikkoja laittoman maahantulon jälkeen.

Toisessa tapauksessa saman järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenten epäillään yrittäneen järjestää kongolaisnaisen kesäkuussa 2009 Kongosta Etiopian kautta Suomeen. Tässäkin tapauksessa käytettiin toiselle henkilölle kuuluvaa passia, jossa oli Suomen myöntämä pysyvä oleskelulupa. Laiton matka kuitenkin keskeytyi Etiopiassa, jossa laiton maahantulija ja hänen kanssaan matkustanut rikollisryhmän jäsen puhutettiin Suomen suurlähetystössä. Laiton tulija käännytettiin takaisin Kongoon.

Kolmannessa tapauksessa eri rikollisryhmän epäillään yrittäneen järjestää kongolaisen naisen ja pojan ensin Kongosta Marokkoon, josta edelleen Moskovaan. Moskovasta matka jatkui 17.9.2011 Tolstoi-junalla kohti Helsinkiä. Venäjän rajavartiopalvelu keskeytti kaksikon matkan koska he epäilivät, etteivät henkilöiden esittämät Kongon passit ole oikeiden henkilöiden hallussa. Venäjän rajavartiopalvelun ilmoittamien asiakirjatietojen perusteella tapauksessa oli yhdistäviä tekijöitä huhtikuun 2009 laittoman maahantulon tapaukseen.

Lisäksi esitutkinnan perusteella kahta Suomessa asuvaa kongolaistaustaista miestä on syytä epäillä kahdesta eri laittoman maahantulon järjestämisestä. Ensimmäisessä tapauksessa mies on luovuttanut laittoman maahantulijan käyttöön oman passinsa Suomeen saapumista varten. Suomeen saapumisen jälkeen laiton maahantulija on hakenut turvapaikkaa huhtikuussa 2011. Toisessa tapauksessa toinen kongolaistaustainen mies on ollut järjestämässä kongolaista miestä ensin Marokosta Espanjaan, josta myöhemmin edelleen Saksan kautta Suomeen marraskuussa 2011. Lisäksi kyseisen laittoman maahantulijan saatua tietää kielteisestä turvapaikkapäätöksestä, Suomessa asuva kongolaismies on luovuttanut oman passinsa miehen käyttöön ja järjestänyt hänet edelleen Suomesta Ranskaan maaliskuussa 2012.

Esitutkintaa on tehty yhdessä Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön ja Pirkanmaan poliisilaitoksen kanssa. Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna kaksi henkilöä, joista toinen on edelleen vangittuna. Esitutkinnassa on rikoksesta epäiltyjä yhteensä seitsemän eri henkilöä. Esitutkintapöytäkirja siirtyy Helsingin syyttäjänvirastoon kihlakunnansyyttäjä Mika Lopmerille.

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö tutkii vuosittain 5–10 laittoman maahantulon- tai törkeän laittoman maahantulon järjestämistapausta. Koko Suomessa käynnistettiin vuonna 2012 yhteensä kahdeksan (8) esitutkintaa, joissa epäiltynä rikoksena oli törkeä laittoman maahantulon järjestäminen. Nyt tutkinnassa ollut kokonaisuus oli kautta aikain laajimpia Kaakkois-Suomen rajavartioston tutkimia laittoman maahantulon järjestämistapauksia. Erityisen haastavaksi tutkinnan teki epäiltyjen runsaus, toiminnan ”piilorikollinen” luonne ja epäiltyjen rikosten toteutustapa. Rangaistus törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä on säädetty rikoslain 17 luvun 8a §:ssä. Enimmillään teosta voidaan tuomita 6 vuotta vankeutta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.