Työntekijä altistui radioaktiiviselle jodi-131:lle radioaktiivisia lääkkeitä valmistavassa yrityksessä Jyväskylässä 28.2.2013. Radioaktiivista ainetta päätyi työntekijän kädelle suojakäsineisiin tulleesta reiästä. Kontaminaatio havaittiin tavanomaisten mittausten yhteydessä työntekijän poistuessa tuotantotiloista. Tapahtumasta ilmoitettiin Säteilyturvakeskukselle (STUK) 1.3.2013.

STUKissa tehdyt mittaukset osoittivat, että työntekijälle aiheutui noin 35 millisievertin efektiivinen säteilyannos. Säteilytyöstä aiheutuva efektiivinen annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 millisievertiä vuodessa viiden vuoden aikana eikä minkään vuoden aikana arvoa 50 millisievertiä. Työntekijän käden iholle aiheutunut paikallinen annos oli kuitenkin noin viisikymmenkertainen verrattuna annokseen, joka käsille saa aiheutua vuodessa. Tällainen ihoannos saattaa johtaa paikallisen ihovamman ilmaantumiseen muutaman viikon sisällä altistumisesta.

Yrityksessä on ryhdytty toimiin vastaavien tapausten estämiseksi. Tapahtumasta tiedotetaan sisäisesti, tehdään työvaiheiden riskikartoitus ja työntekijöille järjestetään lisäkoulutusta. STUK valvoo toimien riittävyyttä.

Jodin isotooppia 131 käytetään lääketieteessä erityisesti kilpirauhassairauksien hoitoon.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.