Olkiluoto 3-ydinvoimalatyömaalla toteutettiin 6.3.2013 laaja harmaan talouden vastainen työsuojelutarkastus. Tarkastukseen osallistui Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tilaajavastuutarkastajia yhdessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien kanssa.

Tarkastuksella haastateltiin yhdessä muiden osallistuneiden viranomaisten kanssa yli 2 000 töihin saapunutta työntekijää eli yli 90 % työmaalle saapuneista työntekijöistä. Ilman tämänkaltaista laajaa viranomaisyhteistyötä näin laaja otanta ei olisi ollut mahdollista.

Tilaajavastuulakia (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käyttäessä, 1233/2006) valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Haastattelutietoja käytetään tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen liittyvien työsuojelutarkastusten kohdentamisessa. Saatujen tietojen perusteella OL 3 -ydinvoimalatyömaalla tehdään tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen liittyvä työsuojelutarkastus 10–15 yri-tykseen. Tarkastusten tulokset selviävät myöhemmin.

Muita kuin tilaajavastuuasioita valvoi tarkastuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Tarkastukseen osallistui lisäksi poliisi, rajavartiolaitos, verottaja, ulosottoviranomainen ja tulli.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.