Pääministeri Jyrki Katainen (kok.)

Eduskunnan suuri valiokunta kuuli keskiviikkona 13. maaliskuuta pääministeri Jyrki Kataista (kok.) torstaina alkavasta Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Kokouksen aiheina ovat talouspolitiikka ja sosiaaliset kysymykset sekä ulkosuhteet.

Pääministeri Kataisen mukaan Eurooppa-neuvosto päättää eurooppalaisen ohjausjakson ensimmäisen vaiheen. Päämiehet käyvät keskustelua EU-komission vuotuisen kasvuselvityksen sekä eri ministerineuvostojen käsittelyihin perustuvan yhteenvetoraportin pohjalta. Eurooppa-neuvosto määrittelee tärkeimmät talous- ja työllisyyspoliittiset haasteet sekä antaa jäsenmaille yleistä ohjausta. Toukokuun loppupuolella komissio antaa ehdotukset maakohtaisiksi suosituksiksi, jotka hyväksytään kesäkuun Eurooppa-neuvostossa. Valiokunnan puheenvuoroissa huomautettiin, että ohjausjaksoa koskevassa analyysissä on tärkeä ottaa huomioon maakohtaiset erot etenkin eri maiden talouksissa ja kilpailukyvyssä sekä sosiaaliset vaikutukset.

Neuvoston puheenhohtaja Herman Van Rompuy antaa Eurooppa-neuvostolle katsauksen talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisen etenemisestä. Suuren valiokunnan puheenvuoroissa korostettiin jälleen sitä, että Suomen olisi otettava aktiivinen rooli EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisessä. Pääministeri Katainen totesi, että käsitykset sosiaalisesta ulottuvuudesta ja solidaarisuudesta vaihtelevat eri puolilla unionia. Valiokunnan puheenvuoroissa korostettiin kehittämistyön osalta myös toimenpiteitä EU:n ulkoisen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Euroalueen päämiesten on myös tarkoitus hyväksyä euroalueen huippukokouksia koskevat menettelytapasäännöt. Tarkoituksena on, että säännöt helpottavat kokousten valmistelua, selkeyttävät ja tehostavat niitä sekä yhdenmukaistaisivat kokousten tuloksia koskevaa viestintää. Suomen mukaan selkeät säännöt voivat varmistaa kokousten laadukkaan kansallisen valmistelun sekä kansallisten parlamenttien osallistumismahdollisuudet. Valiokunnan puheenjohtaja kiitti hallitusta aktiivisuudesta menettelytapojen aikaansaamisessa.

Ulkosuhdeasioiden osalta Eurooppa-neuvosto käy keskustelun EU:n suhteista strategisiin kumppaneihin, etenkin Venäjään.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.