Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi 7.3.2013 antamassaan tuomiossa syytteet työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta Hangon satamassa sattuneen kuolemaan johtaneen työtapaturman johdosta.

Tapaturma oli sattunut, kun ahtaaja oli ollut kiinnittämässä paperirullia lastin kuljetukseen tarkoitetulle alustalle. Kun työ oli saatu suoritettua, työntekijä oli ollut siirtymässä rullan päältä telineelle, jolloin tämä oli pudonnut rullan ja telineen väliin noin 3,5 metrin matkan. Putoamisen seurauksena työntekijä löi päänsä ja menehtyi.

Käräjäoikeus on tuomiossaan katsonut, että työnantaja ei ole toiminut asiassa työturvalli-suusrikostunnusmerkistön edellyttämällä tavalla huolimattomasti. Oikeus on perustellut ratkaisunsa lähinnä kolmella seikalla. Ensinnäkin käräjäoikeus on pitänyt Hangossa vallitsevaa käytäntöä yhteneväisenä vastaavien toimintatapojen kanssa eripuolilla Suomea. Toiseksi oikeus on katsonut, että vaarojen arvioinnin tuloksena esitetyt parannusehdotukset eivät olisi todennäköisesti estäneet tapaturmaa. Kolmantena seikkana käräjäoikeus toteaa myös, että yritykseen on säännöllisesti tehty työsuojelutarkastuksia, joissa ei ole havaittu puutteita.

Työsuojelun vastuualueen lakimies Aki Eriksson pitää käräjäoikeuden ratkaisua osin virheellisenä ja perustelujen osalta puutteellisena. Hänen näkemyksensä mukaan sillä seikalla, ettei henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö ole tullut esiin vaarojen arvioinnoissa ja siihen liittyvissä parannusehdotuksissa ei silti merkitse sitä, etteikö työnantajan olisi tullut miettiä asiaa myös henkilökohtaisten suojavarusteiden, tässä tapauksessa valjaiden käytön osalta. Eriksson haluaa muistuttaa, että työnantajan vastuu työturvallisuusasioissa lähestyy ankaraa vastuuta ja silloin voidaan edellyttää, että työnantaja turvautuu ulkopuoliseen asiantuntija-apuun, mikäli tämä ei kykene itse ratkaisemaan kaikkia työturvallisuusongelmia. Hänen näkemyksensä mukaan myöskään se seikka, että muissa vastaavissa satamissa käytetään samoja työtapoja, ei ole peruste syytteiden hylkäämiselle. Ensiarvoisen tärkeää on juuri virheellisten vakiintuneiden käytäntöjen kitkeminen. On tärkeää huomata, ettei työturvallisuusrikostunnusmerkistön täyttyminen edellytä tapaturmaa, vaan työnantaja syyllistyy rikokseen jo laiminlyödessään työturvallisuusmääräyksiä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.