Laatikot kontissa

Tullin rikostorjunnan talousrikostutkintayksikkö on jatkanut puolustustarvikkeiden maastavientirikosta ja säännöstelyrikosta koskevaa esitutkintaa.

Tullin rikostorjunnan talousrikostutkintayksikkö on jatkanut puolustustarvikkeiden maastavientirikosta ja säännöstelyrikosta koskevaa esitutkintaa Vuosaaren satamaan purettuun konttiin liittyvien rikosepäilyjen osalta. Esitutkinnan kohteena on panssarivaunun osia sisältänyt kuljetus, joka purettiin 8.1.2013 Finnlines-varustamon M/S Finnsun -aluksesta ja tarkastettiin Vuosaaren satamassa.

Tullin rikostorjunta on jatkanut asian selvittämistä kuulemalla asiaan osallisia sekä epäiltyjä.  Lisäksi Tullin rikostorjunta on esitutkinnan aikana oikeus- ja virka-apupyyntöjen avulla yhteydessä useiden maiden viranomaisiin asian selvittämiseksi.

Esitutkinnan aikana on tähän mennessä kuultu rikoksesta epäiltynä neljää M/S Finnsun -aluksen laivapäällystöön kuuluvaa henkilöä sekä viittä Finnlinesin toimistohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Lopullinen epäiltyjen määrä tulee varmistumaan esitutkinnan edetessä. Tässä vaiheessa kaikki epäiltyinä kuullut ovat Suomen kansalaisia.  Esitutkinnan aikana ei ole ollut pidätettynä tai vangittuna ketään.

Tutkinnan aikana on tullut ilmi, että kontti on ollut kauttakuljetuksessa Venäjältä Suomen kautta Keski-Eurooppaan ja edelleen Syyriaan. Vuosaaren satamassa purettu ja tullitarkastuksen kohteena ollut kontti sisälsi 27 kollia ja tavaraerän bruttopaino oli yhteensä 9 627 kg. Tarkastuksen yhteydessä löydetyt panssarivaunun varaosat ovat edelleen takavarikoituna.

Tutkinnan aikana saatujen asiantuntijalausuntojen mukaan kontin sisältämät tavarat ovat puolustustarvikkeina pidettäviä panssarivaunujen varaosia. Tavaraerän kauttakuljetukselle ei ollut haettu tai myönnetty lupaa Suomessa. Saatujen selvityksien perusteella voidaan todeta, että kontissa olleiden panssarivaunujen varaosien toimittaminen, siirto ja vienti Suomen alueelta Syyriaan on EU:n neuvoston päätöksen nojalla kiellettyä.

Tutkinnallisista syistä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain salassapitosäännöksistä johtuen ei tavaran lähettäjää tai vastaanottajaa voida tarkemmin kommentoida esitutkintaviranomaisten toimesta.

Asiaan liittyvästä tiedottamisesta vastaa Tullin rikostorjunta. Tutkinnasta tiedotetaan seuraavan kerran tiedotteella torstaina 16.5.2013 klo 12.00, ellei asiassa tule esiin merkittävää uutta tietoa ennen sitä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.