Valtioneuvosto antoi tänään 14.3.2013 eduskunnalle esityksen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Esityksellä jatketaan poliisin hallintorakenneuudistusta.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että liikkuva poliisi yhdistetään paikallispoliisiin. Liikkuva poliisi erillisenä hallinnollisena yksikkönä lakkautettaisiin ja sen hoitamat liikennevalvontatehtävät sekä muut erityistehtävät organisoitaisiin uudelleen ylläpitäen näihin toimintoihin kohdennetut resurssit.

Poliisin tekniikkakeskus erillisenä hallinnollisena yksikkönä lakkautettaisiin ja sen hoitamat tehtävät ja henkilöstö siirtyisi pääosin Poliisihallitukseen.

Hallinnollinen kytkentä aluehallintovirastojen ja poliisin vastuualueiden välillä purettaisiin. Aluehallintovirastojen poliisin vastuualueiden henkilöstö siirtyisi hallinnollisesti Poliisihallitukseen.

Kenttätyön resurssit turvataan

Poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmannen vaiheen tavoitteena on turvata poliisitoiminnan nykyinen hyvä taso. Kohdentamalla säästöt johto-, hallinto- ja tukitoimintoihin voidaan turvata kenttätyön resurssit. Kansalaisten näkökulmasta kaikki nykyisin liikkuvan poliisin toimesta hoidettavat tehtävät hoidettaisiin muiden poliisiyksiköiden, lähinnä paikallispoliisin toimesta. Tarkoituksena on säilyttää esimerkiksi liikennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus ja liikenneturvallisuustyö sekä toiminnan alueellinen kohdentuminen ennallaan. Säästötoimet kohdistuisivat hallinto- ja johtorakenteisiin, ei operatiiviseen työhön.

Esitys on osa hallintorakenneuudistushanketta ja perustuu muun muassa valtioneuvoston päätöksessä valtiontalouden kehyksiksi vuosille 2013-2016 esitettyihin linjauksiin osana poliisin talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kokonaisuutena hallintorakenneuudistuksella tavoitellaan 25-30 miljoonan euron kustannussäästöjä, joista esityksen osuus on yli seitsemän miljoonaa euroa.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.