Jorma Vuorio Kuvaaja: Soile Kallio, Maahanmuuttovirasto

Valtioneuvosto on tänään nimittänyt sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäälliköksi oikeustieteen kandidaatti Jorma Vuorion ajalle 1.7.2013-30.6.2020.

Vuorio siirtyy virkaan Maahanmuuttoviraston ylijohtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt viraston ylijohtajana vuodesta 2004. Sitä ennen hän on työskennellyt poliisihallinnon eri tehtävissä muun muassa poliisin lääninjohdossa apulaisnimismiehenä, nimismiehenä, apulaispoliisitarkastajana ja poliisiylitarkastajana. Vuodesta 1996 lähtien Vuorio työskenteli sisäasiainministeriön poliisiosastolla kehittämisyksikössä sekä poliisitoimintayksikössä.

Jorma Vuorion vahvuutena on laaja, pitkäaikainen ja käytännössä osoitettu johtamis- ja kehittämiskokemus maahanmuuttohallinnon alalta sisäasiainhallinnosta. Maahanmuuttoviraston toimintaa on kehitetty viime vuosina Vuorion johdolla, minkä lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä sekä nykyisen tehtävänsä että sisäministeriön aiempien tehtävien osalta.

Maahanmuuttoviraston lisäksi Vuoriolla on johtamis- ja kehittämiskokemusta poliisihallinnon eri tasoilta sekä kokemusta strategisesta suunnittelusta, tulosohjauksesta ja lainsäädäntötyöstä ministeriötasolla.

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto vastaa maahanmuuttoa, pakolaisuutta ja turvapaikkaa sekä Suomen kansalaisuutta koskevista asioista. Osastopäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää maahanmuutto-osaston toimintaa, vastata osaston säädösvalmistelusta sekä tärkeiden hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta.

Vuorion on tarkoitus aloittaa tehtävässään määräaikaisena 1.4.2013 alkaen.

Osastopäällikön virkaa haki 35 henkilöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.