Vuonna 2009 sikainfluenssaa vastaan annetun Pandemrix-rokotteen aiheuttamat lääkevahingot rahoitetaan osittain valtion varoista. Pandemrix-rokote vaikutti joillakin lapsilla ja nuorilla narkolepsian puhkeamisen.

Pandemrix-rokotteen aiheuttamat haitat korvataan Lääkevahinkovakuutuspoolin (pooli) kautta lääkevahinkovakuutuksesta. Koska korvauksensaajia on Pandemrix-tapauksessa poikkeuksellisen paljon, vakuutukseen varattu korvaussumma ei arvion mukaan riittäisi täysimääräisten korvausten maksuun ja korvauksia jouduttaisiin alentamaan. Valtion osallistumisella kustannuksiin turvataan oikeansuuruiset korvaukset kaikille niihin oikeutetuille.

Valtion rahoitusosuus otetaan käyttöön vasta, kun poolin varat loppuvat. Todennäköisesti korvausten maksu valtion varoista alkaa 2030-luvun vaihteessa. Korvaukset maksetaan lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaan.

Lääkevahinkovakuutus korvaa perheille aiheutuneista sairaanhoitokuluista ja ansionmenetyksistä Kelan korvauksen ylittävän osan. Vakuutus korvaa myös hoidossa käytettävät lääkkeet. Lisäksi korvataan sekä tilapäinen että pysyvä haitta.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 14. maaliskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina ja se tulee voimaan 2.4.2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.