”Aluepolitiikalla on merkitystä. Jokaisella alueella Suomessa on omat vahvuutensa ja niitä tulee eri toimenpitein parantaa. Näin saadaan Suomeen lisää työtä ja kasvua. Alueiden voimavarat tulee saada käyttöön ja kasvun moottoreiksi. On tärkeää pyrkiä poistamaan olosuhteista johtuvia kilpailuhaittoja”, totesivat kansanedustajat Markku Eestilä ja Esko Kurvinen aluepoliittisen raportin luovuttamistilaisuudessa eduskunnassa.

”Kuten raportissakin todetaan, on katse käännettävä pohjoiseen ja itään. Luonnonvaroja on näillä alueilla runsaasti ja arktinen alue energiavaroineen ja uusine merireitteineen omaa valtavasti potentiaalia. Meidän pitää tämä osata hyödyntää, vaikka meillä ei rantaa jäämerellä olekaan”, Kurvinen painottaa.

”Alueiden potentiaalin ja voimavarojen hyödyntämisessä korostuu liikenneinfran toimivuus ja nopeus. Pitkistä etäisyyksistä johtuen liikenteen toimivuus on alueiden kehityksen kannalta aivan oleellista”, Eestilä korostaa.

Alueellistaminen on paikallaan. Näin saadaan tehokkuutta ja positiivisia piristysruiskeita, jotka taas säteilevät uutta työtä ja tulevaisuuden uskoa. Ei kaikkea kannata ja voi tehdä kehäkolmosen sisällä. Kansanedustajat näkevät nykymuotoisessa alueellistamisessa kuitenkin ongelmia. Kärjistetysti äänekkäimmät pärjäävät.

”EU on hyväksynyt Itä- ja Pohjois-Suomen perustellusti pysyvien haittojen alueeksi johtuen pitkistä matkoista ja harvasta asutuksesta. Samaa periaatetta on myös Suomen itsensä noudatettava mm. rakennerahojen jaossa. Suomeen tarvitaan erityinen aluepoliittinen strategia, joka pitää pikaisesti valmistella. Tällaisia ohjelmia on naapurimaissamme”, Edustajat toteavat.

Kokoomuksessa käydään aktiivista keskustelua koko Suomen kehityksestä, kasvusta ja työllisyydestä. Kotimaisen työn lisäämisessä alueiden vahvuuksien tukeminen tulee olla reilusti mukana. Tästä aktiivisuudesta on eräänä osoituksena julkaistu aluepoliittinen keskusteluasiakirja, jonka Kokoomuksen kansanedustajat Markku Eestilä ja Esko Kurvinen luovuttivat tänään ryhmän puheenjohtajalle Petteri Orpolle ja varapuhemies Pekka Raville.

Raportti löytyy osoitteesta www.kokoomus.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.