Etenkin keväisin lumien alta paljastuvat koirien jätökset herättävät harmistusta. Hoidetussa ympäristössä koiraa ulkoiluttavalla on lakisääteinen velvollisuus siivota koiran tekemät ulosteet roska-astiaan.

Kotkan kaupunki kannustaa roska-astian omistajia tarjoamaan uusia paikkoja kerättyjen ja suljettuihin pusseihin pakattujen jätösten hävittämiseen. Samalla muistutetaan koirien omistajia huolehtimaan siivousvelvollisuudestaan.
Kaikkiin kaupungin hoitamiin yleisiin roska-astioihin saa pudottaa suljettuja koirankakkapusseja.
Jokakeväisen koirankakkailmiön ongelmakohtia paljastuu parhaillaan lumipeitteen alta. Viimevuotiset runsaslumiset talvet ovat mahdollistaneet vastuuttomille koiranulkoiluttajille nopean tavan piilottaa jätökset potkaisemalla niiden päälle hieman lunta. Haitta korjaamattomista ulosteista realisoituu viimeistään näin keväällä lumien sulaessa.
Keskusteluissa koirien jätösten koetaan yleensä aiheuttavan etenkin viihtyvyys- ja hygieniahaittoja. Hoidetussa ympäristössä koirankakat harmittavat, etenkin jalkakäytävillä ja kevyenliikenteenväylillä, joiden varsilla kasoja voi olla runsaasti. Pientaloalueilla on tavallista, että yleisiä roska-astioita ei ole joka kadulla.
Keskustelukommenteissa hygienian on koettu heikentyvän esimerkiksi silloin, kun ulostetta on kulkeutunut kengänpohjissa kotiin tai kun ulkona leikkivien lasten vaatteet ovat ulosteesta likaantuneet.

Laki velvoittaa koiran omistajaa

Järjestyslaissa todetaan, että koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Hoidettuja alueita ovat esimerkiksi alueet, joilla tiet ovat päällystettyjä ja nurmikot leikattuja. Järjestyslain noudattamista valvoo poliisi.
Jätelaissa kielletään jätteen jättäminen ympäristöön siten, että siitä voi aiheutua mm. epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä sekä velvoitetaan roskaajaa poistamaan roskaava esine tai aine ympäristöstä. Jätelain noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Koirankakkaroskis.fi -kampanja on kansalaisliike, jonka päämääränä on vähentää luontoon jätettäviä koirankakkoja. Kampanjaan kuuluu omaan roska-astiaan liimattava tarra, jolla pientaloasukas voi osoittaa koiranulkoiluttajalle, että kyseiseen roska-astiaan saa pudottaa siististi pussitettuja koiranjätöksiä. Tarrat voivat madaltaa koiranulkoiluttajien kynnystä huolehtia siivousvelvoitteestaan ja samalla ne toimivat positiivisina muistuttajina vastuusta yhteisen elinympäristön viihtyisyydestä. Kerros- ja rivitalojen roska-astioihin tarroja ei saa liimata ilman omistajan, kuten taloyhtiön, lupaa.
Kotkan kaupunki on painattanut tarroja jaettavaksi asukkaille. Tarran voi noutaa alla luetelluista paikoista ja liimata omistamaansa roska-astiaan merkiksi kiinni solmitun koirankakkapussin pudotuspaikasta.

Tarroja on jaossa seuraavissa paikoissa:

  • Kotkan ympäristökeskus Kotkantie 6, Hovinsaari
  • Kotkan matkailutoimisto, Keskuskatu 6, Kotkansaari
  • Musti ja Mirri, Jumalniementie 7, Jumalniemen liikekeskus
  • Faunatar, Jumalniementie 7, Jumalniemen liikekeskus
  • Akvaario/Eläintarvikeliike Paratiisikala, Jumalnimentie 8, Citymarketin yhteydessä
  • Eläintarvikeliike Tottakai, Alasuutarintie 5, Sutela

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.