Kuvituskuvaa / Kuvaaja: Riitta Lyytikäinen

Suomessa tuotettu ruoka on puhtaudessaan Euroopan kärkeä. Asia käy ilmi Euroopan elintarviketurvallisuusviraston Efsan raportista.

Raportissa on vertailtu EU-maita sekä Norjaa ja Islantia. Suomen ja muiden Pohjoismaiden tuottamassa ruoassa on raportin mukaan torjunta-ainejäämiä vähän verrattuna EU-maiden keskiarvoon.

Määräysten vastaisia määriä torjunta-ainejäämiä löytyi EU-seurannassa 1,6 prosentissa tuotteista. Raportin mukaan määrät ovat olleet samankaltaisia aiemmissakin seurannoissa. Eniten torjunta-ainejäämiä löytyi Euroopan ulkopuolelta tuoduista ruoka-aineista.

Raportin tiedot ovat peräisin vuodelta 2010.

Kansallisessa seurannassa noin kolmasosasta suomalaisista kasviksista löytyy jonkin verran torjunta-ainejäämiä, kerrotaan Evirasta. Ulkomailta tuoduista kasviksista vain kaksi viidesosaa on täysin puhtaita torjunta-aineista.

http://www.efsa.europa.eu/

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.