Työministeri Lauri Ihalainen KuvaajaSTT-Lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

– Kun Suomeen tehtäviä pääomavaltaisen energiantuotannon ja muunkin raskaan teollisuuden investointeja ajatellaan suomalaisen työllisyyden kannalta, tärkeää on, valmistetaanko päälaitteet ja koneistot pääasiallisesti Suomen konepajoilla vai ulkomailla, totesi työministeri Lauri Ihalainen Äänekosken Energian 20-vuotisjuhlassa 15.3.2013 Äänekoskella.

– Kotimaisuusasteen pitäisi siis olla mahdollisimman korkea, ja tämä puolestaan riippuu kotimaisen konepajateollisuuden hintakilpailukyvystä, erityisosaamisesta ja toimitusten luotettavuudesta. Usein on tärkeää myös, millainen käytönaikainen huolto- ja varaosapalvelu pystytään tarjoamaan pidemmällä aikavälillä, Ihalainen lisäsi.

– Suomessa on vesivoiman ja metsäenergian sekä turpeen lisäksi useita muitakin kotimaisia energialähteitä. Tuulivoima on kovaa vauhtia tulossa merkittäväksi osaksi energiapalettiamme, Ihalainen kertoi.

– Sekä vesi- että tuulivoima ovat melko pääomavaltaisia energiamuotoja, ja ne työllistävät suunnitteluvaiheen lisäksi erityisesti rakennusaikana investointivaiheessa eli rakennuspaikalla pato-, maanrakennus-, perustustöissä sekä koneistoasennuksissa, ja tätä ennen konepajoilla laite- ja koneistovalmistuksessa, Ihalainen sanoi.

– Työllisyysnäkökulmasta metsähakkeen etu vesi- ja tuulivoimaan on, että lämpölaitosinvestointien lisäksi sen korjuu, haketus ja kuljetusketjut työllistävät merkittävästi maakunnassa kaikki ne vuodet, jotka sitä käytetään polttoaineena. Samalla tulee alueen metsissä tehtyä tärkeitä metsänhoidollisia toimia ainespuun kasvatuksen kannalta, Ihalainen painotti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.