Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Kuntien on saatava riittävästi aikaa liikelaitostensa yhtiöittämiseen, vaatii ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. – Kuntarakenneuudistuksen iso aalto sijoittuu vuosille 2016 ja 2017. On luontevaa tehdä yhtiöittämiset samassa aikataulussa.

Eloranta otti yhtiöittämiseen kantaa lauantaina Espoon kaupungin työntekijöiden JHL-yhdistyksen juhlassa Dipolissa.

Kuntien on tulevaisuudessa yhtiöitettävä ne liikelaitoksensa, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla.  Yhtiöittämispakko perustuu EU:n linjauksiin, joiden pontimena ovat komissiolle tulleet valitukset liikelaitosten suojatusta asemasta.  Liikelaitokset on vapautettu veroista ja ne ovat suojassa konkurssilta. Komissio katsoo, että ne näin ollen saavat kiellettyä valtiontukea ja vääristävät kilpailua.

Suomessa hallitus valmistelee asiasta parhaillaan kuntalain muutosta.  Yhtiöittämisvelvoite tullee koskemaan liikelaitosmuotoisia energialaitoksia ja satamia. Sen piiriin saattavat tulla myös peruspalveluja tuottavat liikelaitokset, jos ne myyvät palvelujaan muillekin kuin omistajakunnalleen tai -kuntayhtymälleen.

Nyt on tärkeää antaa riittävä siirtymäaika yhtiöittämisvelvoitteen alaisille liikelaitoksille, Eloranta sanoo.
– Kunta-ala on muutoinkin valtavassa myllerryksessä niin kuntarakenneuudistuksen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi. Siksikin olisi tärkeää, ettei yhtiöittämisasiassa hötkyillä

– Kuntarakenneuudistuksen iso aalto sijoittuu vuosille 2016 ja 2017.  On luontevaa tehdä yhtiöittämiset samassa aikataulussa ja antaa myös liikelaitoksille riittävästi aikaa valmistautua muutokseen.

Kaikkia liikelaitoksia ei tarvitse yhtiöittää,  Eloranta muistuttaa ja toivoo kuntien tarkkaan pohtivan yhtiöittämisen edut ja haitat.

– Jos liikelaitos voi vetäytyä markkinoilta,  myös se vaihtoehto pitää punnita. Silloin yhtiöittämistä ei tarvitse tehdä.
– Kunnallisten toimijoiden perustehtävä on palvella joko muuta kuntaorganisaatiota tai kuntalaisia. Siihen toimintaan ei tarvita osakeyhtiömallia, joka vie päätösvallan kauemmas ja tuo liikesalaisuuden verhon lähemmäs.

Jos yhtiöittämisiin joudutaan tai päätetään lähteä, on tärkeää huolehtia liikelaitosten henkilöstöstä.  Valtion liikelaitosten yhtiöittämiseen sovellettiin liikkeenluovutusperiaatetta, joka soveltuu myös kuntiin. Liikkeenluovutus ei kuitenkaan suojaa irtisanomisilta yhtiössä.

– Siksi omistajakuntien on huolehdittava yhtiöiden mahdollisesti irtisanomasta henkilöstöstä. Tässä kohtaa kuntien on osoitettava yhteiskuntavastuutaan ja huolehdittava ihmisistä hyvällä henkilöstöpolitiikalla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.