Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vaatii suomalaiseen palvelujen kilpailuttamiseen maalaisjärjen käyttöä ja tolkkua. Yksi hyvä osoitus tolkun pettämisestä on hänen mielestään entisen Liikenneturvallisuusviraston, nykyisen Trafin surkeaan lopputulokseen johtanut case, jossa kilpailutuksen seurauksena suomalainen työ ulkoistettiin Espanjan aurinkorannikolle. Sodankylästä hävisi 30 julkishallinnon työpaikkaa, jotka aiemmin ensin alueellistamispäätöksillä sinne sijoitettiin.

Palvelujen kilpailuttaminen, on sitten kyseessä kuntien perus- ja hyvinvointipalvelujen tai valtion palvelujen kilpailutus, on Pihlajamäen mukaan taitolaji, joka vaatii osaamista ja aitoja markkinoita. Kilpailutuksen tavoitteena tulisi nimenomaan olla järkevä palveluhankinta.

Pihlajamäki korostaa, että hankintalaki mahdollistaa monia muitakin kriteerejä kuin hinnan.

”On täysin selvää, että kilpailutetaan sitten palveluita tai tavaroita, kilpailutusprosessi on vietävä kaikkien paragraafien mukaan maaliinsa. Kilpailuttajalla on kuitenkin esimerkiksi kunnissa mahdollisuus vaikuttaa kilpailutuksen kohteena olevien hankintojen tai palveluiden ehtoihin ja arvioida hinnan lisäksi myös muita tarjoukseen liittyviä yksityiskohtia.”

”Kilpailutustaidon puuttuessa ja vain hintaa keskeisenä kriteerinä pidettäessä voidaan ajautua pahimmillaan tilanteeseen, jossa hankinta on kaikkea muuta kuin järkevä. Trafi-tapauksessa hinnan lisäksi olisi pitänyt erityinen paino olla myös sillä, että veroeurot tehdystä työstä pysyvät Suomessa”, Pihlajamäki korostaa.

Trafin puhelinpalveluista oli vastannut nelisen vuotta 100-prosenttisesti Sodankylän kunnan omistuksessa ollut Astropolistieto Oy, joka tuottaa erilaisia puhelinpalveluja. Tarjouskilpailussa pidemmän korren halvemmalla tarjouksella vei kuitenkin Argenta. Asia on nyt markkinatuomioistuimessa, jonne Astropolistieto sen vei ratkaistavaksi.

”Kävi markkinatuomioistuimen käsittelyssä miten tahansa, tulevaisuutta silmällä pitäen tästä tapauksesta on syytä ottaa opikseen. Kilpailutuksessa ei koskaan pidä juosta halvimman hinnan perässä. Ei etenkään tilanteessa, jossa työ ja verokertymä siirtyvät ulkomaille”, Pihlajamäki painottaa.

Hän huomauttaa, että hankintalain uudistustyö on alkamassa kuluvana vuonna.

”Siinä on tarkoitus, ja hyvä niin, paneutua mm. nykyisen lainsäädännön ongelmakohtiin. On hyvä myös muistaa, että jos palvelujen kilpailuttamisessa esimerkiksi kunnissa ilmenee vaikeuksia, Kuntaliitosta saa apua mm. kriteerien määrittelyssä ja valvonnassa.”

* Jyty edustaa noin 65 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.