Tradenomiliitto TRAL ry:n puheenjohtaja Niko Aaltonen

Maaliskuun kehysriihessä tehdään päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia Suomen tulevaisuuteen. Tradenomiliitto TRAL ry edellyttää päättäjiltä vastuullisia toimia, joilla valtion velkaantuminen voidaan pysäyttää. Viime vuonna valtion velka oli noin 83 miljardia euroa ja nykytahdilla vuonna 2060 velan bruttomäärä on lähes 300 miljardia euroa.

– Mielestämme nyt on tehtävä vastuullisia valintoja ja panostettava nuorten ikäluokkien tulevaisuuteen, sanoo puheenjohtaja Niko Aaltonen – Velat lankeavat jossain vaiheessa maksettavaksi ja maksajan roolissa ovat 1970-luvulla syntyneet sekä sitä nuoremmat ikäluokat, Aaltonen jatkaa.

Kehysriihessä rakenteellisten uudistusten osalta keskeisessä roolissa ovat työurien pidentämiseen liittyvät kysymykset. Kestävyysvajeen on arvioitu olevan tällä hetkellä noin viisi prosenttia bruttokansantuotteesta. Laskelmat osoittavat, että yksi vuosi lisää työuraa vähentää kestävyysvajetta noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Työuran pidentämiseksi tehtävät ratkaisut koskettavat erityisesti tradenomeja, kun tradenomikunnan keski-ikä on 34 vuotta.

– Lähivuosina työllisten määrä vähenee eläköitymisen vuoksi, eikä tulevaisuuden työllisten lukumäärällä kyetä maksamaan kerrytettyjä eläkkeitä, mikäli uudistuksia ei tehdä ripeästi, Aaltonen sanoo. – Työurien pidentymiseen johtavia keinoja on uskallettava tarkastella avoimesti, summaa Aaltonen.

Uudistusten lisäksi on huolehdittava, että työelämän laadulliset asiat hoidetaan välittömästi kuntoon. Viime vuosina yritykset ovat irtisanoneet suuria määriä työntekijöitä, mutta töiden määrä ei ole samaan aikaan vähentynyt. Riittämätön resursointi työpaikoilla näkyy ongelmina jaksamisessa ja työhyvinvoinnissa.

– Jotta työurat jatkuisivat nykyistä pidempään, on ensin huolehdittava työelämän nykytilanteesta, sanoo Aaltonen. – Jaksamiseen sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota työpaikoilla. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen sujuvoittaminen on liittomme nuorelle jäsenkunnalle tärkeä asia, Aaltonen toteaa.

Uudistusten tulee kohdella tasa-arvoisesti kaikkia ikäluokkia; tehtävät uudistukset eivät saa voi johtaa siihen, että maksumiehiksi joutuvat nuoremmat sukupolvet.

Tradenomiliitto TRAL ry on akavalainen tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden ammattijärjestö. TRAL edustaa ja palvelee jäseniään työelämään ja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. TRAL toimii tradenomikoulutuksen ja tradenomien urakehityksen edistäjänä. Jäseniä liitossa on jo lähes 30 000. TRAL on perustettu vuonna 1996 ja on Akavan viidenneksi suurin liitto. www.tral.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.