Monien vesilintujen ja muiden kosteikkolintujen kannat ovat Suomessa huolestuttavasti vähentyneet ja lajit uhanalaistuneet. Rovaniemelle BirdLife Suomen vuosikokoukseen kokoontuneet lintuyhdistysten edustajat vaativat yhteiskunnalta toimia kosteikkolajien hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kannankehityksen kääntämiseksi.

Uhanalaisten kosteikko- ja suolintulajien lukumäärä on lähes kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Peräti 19 kosteikkolintua ja 8 suolintua luokitellaan uhanalaiseksi. Uhanalaisiksi todettujen lajien lisäksi myös monet muut vesi- ja kahlaajalintulajit ovat vähentyneet. Tilanne on huolestuttava paitsi luonnon monimuotoisuuden myös lintuharrastuksen kannalta, sillä kosteikot ovat suosituimpia lintuharrastuskohteita ja soista ja kosteikoista riippuvaiset vesi- ja kahlaajalinnut lintuharrastajien suosikkilajeja.

Seurantojen perusteella linnusto on selvästi vähentynyt lajien hyvinvoinnin kannalta tärkeimmillä kosteikkokohteilla. Kosteikkolintujen vähenemisen syynä on vesistöjen rehevöityminen ja sitä seurannut ravintoketjujen muutos ja vesistöjen umpeenkasvu. Lintuyhdistysten mukaan kosteikkojen hoitoon on panostettava selvästi nykyistä enemmän.

Lintuharrastajat ja -tutkijat korostavat, että suolinnuston vähenemisen pysäyttäminen vaatii monia toimenpiteitä. Turvetuotantoa ei tule toteuttaa enää yhdelläkään linnustollisesti arvokkaalla suolla, ja Lapissa säännöllisesti esiin nousevista hyville lintusoille suunnitelluista tekoallashankkeista ja kaivoshankkeista tulee myös luopua. Soiden ennallistamiseen pitää myös panostaa nykyistä moninkertaisesti enemmän.

BirdLife pitää tärkeänä myös vähentyneiden riistavesilintujen metsästyksen rajoittamista.

Viime aikoina vähentyneitä kosteikkojen vesilintulajeja ovat mm. mustakurkku-uikku, haapana, jouhisorsa, heinätavi, punasotka, tukkasotka ja nokikana. Suolinnuista vastaavasti mm. suokukko, vesipääsky, riekko ja metsähanhi ovat huomattavasti vähentyneet.

BirdLife Suomi on Suomen lintuyhdistysten keskusjärjestö, ja osa BirdLife Internationalia. BirdLife on maailman suurin ympäristöjärjestöjen verkosto ja johtava linnustonsuojelun asiantuntija, joka toimii yli 110 maassa ja jolla on yli 10 miljoonaa tukijaa. BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat vuosikokoukseen Rovaniemelle tänään 17.3.

kosteikkojen tila:

http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/iba/iba-kosteikko-vuosikirja-2010.pdf

http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/iba/iba-kosteikko-vuosikirja-2011.pdf

Uhanalaiset linnut:

http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhex/uhex-elinymparisto.shtml

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.